Sociale Psychiatrie / nummer 142

Artikelen SP jaargang 42 / februari 2023 / nummer 142

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Stresssignalering in eigen regie
Ervaringen van gebruikers van de Stress Autism Mate
Frank Damen, Kirsten Hoeberichts en Yvette Roke
Auteur onderzocht met zijn collega's, hoe volwassen mensen met autisme beter in staat kunnen geraken, om met hun ervaren stress om te gaan. Zoals bekend mag worden verondersteld, is het voor mensen met autisme iedere dag weer een helse tour om effectief met de complexe sociale realiteit om te gaan. Autisme is een informatieverwerkingsstoornis waardoor mensen met autisme moeite hebben met mentaliseren, situaties begrijpen binnen de context en moeite hebben om samenhang en verbanden te zien. Zeker in een tijd waarin we overspoeld worden met nieuws en meer dan ooit een beroep wordt gedaan op sociale vaardigheden. Damen en zijn collega's ontwikkelden een app, Stress Autism Mate (SAM)-app, waarmee mensen met autisme beter hun ervaren stress (h)erkennen en gerichtere coping vaardigheden erop toe kunnen passen.

De impact van zelfdoding op nabestaanden
Lizanne Schouwink en Sylvia van Gelder
Auteurs nemen ons in hun artikel mee naar de beleving en ervaring van nabestaanden bij zelfdoding.
In dit indringende betoog laten ze zien wat de impact van zelfdoding is voor nabestaanden. En vooral waar zij behoefte aan hebben nadat iemand zichzelf van het leven heeft beroofd. Ze laten daarbij zien hoe de SPV hierbij van betekenis kan zijn. Ze maken het concreet door daarbij een beschrijving van de werkwijze te geven. Wie tijdens de zomermaanden de aflevering van VPRO-zomergasten heeft gezien waarin Bessel van der Kolk zijn visie op trauma heeft uiteengezet, weet als geen ander hoe ervaringen in het lichaam opgeslagen worden en hoe mensen daar onbewust last van kunnen hebben. Het lichaam als opslagplaats van (on)bewuste traumatische ervaringen en een opslagplaats voor onze psychologische gezondheid.

Lichaamsgericht werken als sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Ongepast of ongemak?
Agnes Bel en Lianne Groen
Auteurs vragen onze aandacht voor de manier waarop we in de GGZ omgaan met lichaamsgericht werken. Bovendien verkeren wij in een tijd waarin fysiek grensoverschrijdend gedrag voortdurend onderwerp is van gesprek in allerlei media. De auteurs breken terecht een lans voor een gerichte visie op lichaamsgericht werken en laten zien hoe dat in zijn werk kan gaan.

Waar is het netwerk van Ronald?
Dieuwke de Graaf en Hester Hoekstra
Auteurs verbazen zich erover, dat daar in de praktijk lang niet altijd uitvoering aan wordt gegeven. Hoe dat komt en wat er aan te doen is, wordt in hun artikel duidelijk gemaakt. En dan gaat het niet alleen om het betrekken van directe naasten. Maar dat ze die naasten ook waarderen als co-begeleider!

Schaarste in de GGZ
Laura Cook en Kim Schomaker
Auteurs houden ons bij de realiteit van de GGZ. De werkdruk is er hoog. En er wordt niet voldaan aan de alsmaar toenemende vraag naar hulp. Het vraagt om een andere manier van kijken naar psychisch lijden. Hiervoor werd door Damiaan Denys en Jim van Os al eerder een lans gebroken. Met name Jim van Os en diens collega's stellen een andere werkwijze voor binnen de GGZ. De auteurs laten in hun bijdrage Schaarste in de GGZ zien, hoe de SPV hiermee kan omgaan.

Mediaan
Interview met Frans Meijer
Frans van der Lem
Auteur gaat in gesprek met Frans Meijer. Wat doet een man "uit een hip modern zestiger-jaren-gezin!" als SPV? En hoe is zijn carrière als SPV verlopen?
Meijer schuwt hierbij niet om enkele kritische kanttekeningen te maken over de GGZ.

Over het Praecoxgevoel
Frans van der Lem
Een kort vervolg over het praecoxgevoel dat eerder in het boek 'Signalen' van deze auteur is uitgewerkt. Hij breekt een lans om dit praecoxgevoel binnen de opleiding tot SPV een plek te geven. In deze bijdrage over
het praecoxgevoel leest u zijn beweegredenen.

Dichterbij
Pray the devil back to hell (Gerard Lohuis)
Niet met en zonder (Gerard Lohuis)
Flashbacks "Ingrijpen of niet?!" (Frans van der Lem)

Uit den lande
"There is no better me"
Christel ten Berge