Landelijke Studiebijeenkomsten

Hieronder een overzicht van de tot nu toe digitaal beschikbare Landelijke Studiebijeenkomsten. Wanneer u op de link klikt krijgt u het programma dan wel een presentatie of een verslag van de betreffende bijeenkomst.

Helaas beschikken wij niet over alle presentaties of verslagen van de studiemiddagen.


16 november 2023 Aristo te Utrecht-Lunetten

“Coördinerend regiebehandelaar door de SPV”

Programma
Foto impressie

•  De identiteit van de verpleegkundige
Presentatie door Nynke Boonstra
•  De SPV als coördinerend regiebehandelaar: what is new?
Presentatie door Stijn Ekkers
•  Verpleegkundig leiderschap
Presentatie door Yvette Mallee en Richard Touw
•  De implementatie van coördinerend regiebehandelaar door SPV-en
Presentatie door Yntske Zijlstra

We vragen toestemming aan de middagvoorzitters en sprekers om de opname van hun lezing beschikbaar te stellen aan onze leden. Als het zover is zullen alle leden een mailing krijgen op welke manier ze hier toegang tot hebben.

10 mei 2023 Amersfoort Leerhotel Het Klooster

“Profilering SPV en Therapeutische relatie met de patiënt”

Programma
Foto impressie

•  De therapeutische relatie? Geef mij maar vriendschap!
Presentatie door Harry Gras en Daley Post
•  De SPV als zelfstandig zorg professional
Presentatie door Harry Buter
•  GGZ Vriendelijke gemeente
Presentatie door Jack van der Kruijs
•  De uil in de SPV
Presentatie door Karin Zwart

30 november 2022 Utrecht-Lunetten Hybride bijeenkomst

Welke rol als SPV wil je?

Programma
Foto impressie

•  De SPV kan weer zijn rol als regiebehandelaar innemen
Presentatie door Arnold Neijts en Rozemarijn Lont
•  POH-GGZ -spoed in de huisartsenpost
Presentatie door Inge Kramer
•  De vijf geleerde lessen van de POH-GGZ Jeugd
Presentatie door Carolien Oerlemans en Johan Berg
•  Podcast promo
•  Expertisegebied SPV
Presentatie door Paul Poortvliet
•  Helpen is moeilijk
Presentatie door Bauke Koekkoek
Korte impressie van besproken onderwerp over macheloosheid
20 mei 2022 - Jubileum bijeenkomst Leerhotel Het Klooster Amersfoort

Jubileum viering 40 jaar bestaan afdeling SPV

Programma
Foto impressie
•  Signalen
door Frans van der Lem
•  Grenzeloze mogelijkheden: expertise en positie van de SPV
Presentatie door Paul Poortvliet en Matthijs Zwier
•  Sabine en Matthijs op de bank
door Sabine Uitslag en Matthijs Zwiers
•  Klein geluk in zorg-show
door Sabine Uitslag, Thomas Borggrefe en John van der Sanden
•  Voorzitter zijn van een V&VN afdeling SPV
door Bianca Buurman

18 november 2021 - Utrecht Lunetten

Jeugd en ouderen

Programma
•  Geweldloosverzet / verbindendgedrag-jeugdhulpverlening
Presentatie door Aarti Sarabdjitsingh en Marieke van Rijn
•  Slaapstoornissen
Presentatie door Carlos Javier Martis en Maaike Dijkstra
•  Grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners
Presentatie door Selini Roozen en Karin Baun
17 juni 2021 - Digitale avond bijeenkomst

Positionering van de SPV + Lifehacks voor meiden met ASS

Programma
•  Lifehacks voor meiden met ASS
Presentatie
door Marleen Bezemer
Digitale weergave presentatie van Marleen
•  Boek Sociaal Kapitaal met Hans van Essen, Stijn Ekkers en Gerard Lohuis
Lancering Position Paper in de vorm van een Z-Card door Gerard Lohuis
Digitale weergave positionering spv

21 november 2019 - Utrecht Lunetten

De kwestie verwarde personen en Systeem gericht werken in de acute en sociale psychiatrie

Programma
Impressie in beeld
•  Zo gewoon mogelijk doen in ongewone situaties
Presentatie
door Bauke Koekkoek
•  Systeem gericht werken in de acute en sociale psychiatrie
Presentatie
door Téo Visser

16 mei 2019 - Utrecht Lunetten

Doelgroepen in een sociaal psychiatrische context

Programma
Impressie in beeld
•  Mensgericht ontwerpen in de Sociale Psychiatrie
Presentatie
door Job van 't Veer
•  Zwanger & Verslaafd
Presentatie
door Linda Bakker en Plien Kok
•  Jeugd en e-Health
Presentatie door Susanne Vonderhorst en Maarten van 't Hof
•  Zorgverlening aan mensen met licht verstandelijke beperking
Presentatie door Koos de Haan

15 november 2018 - Utrecht Lunetten

De SPV binnen de sociale psychiatrie

Programma
Impressie in beeld
•  Human Centered Design Thinking
Presentatie
door de heer Marcel Kik
•  Effectief communiceren met laaggeletterden
Presentatie
door mevrouw Marjan Mensinga
•  Redesigning Psychiatry
Presentatie door mevrouw Kritel de Groot
•  De SPV binnen de Nieuwe GZZ als krachtgericht werker
Presentatie door de heer Gerard Lohuis

17 mei 2018 - Utrecht Lunetten

SPV en evidence-based-practice
Programma
Impressie in beeld

•  De zin van zingevende gespreksvoering voor de SPV-praktijk
Presentatie
door de heer Stijn Ekkers
•  Risicoconsultatie vanuit narratief perspectief
Presentatie
door mevrouw Geneviève van Tuijn
•  Spoedcursus psycho-educatie autisme: gespreksniveaus!
Presentatie door de heer Hans van Essen
•  Een zinvol bestaan draagt bij aan persoonlijk herstel
Presentatie door mevrouw Linda Verwaaijen
•  Veel voorkomende klachten tijdens de zwangerschap
door mevrouw Loes Maurits (website is opgeheven)

16 november 2017 - Utrecht Lunetten

Studiedag: Kwetsbaar en verward, het zal je maar gebeuren

Programma
Impressie in beeld
•  Wijkgericht werken, ontwikkelingen GGZ-NHN
Presentatie
door mevrouw Marijke van der Putten
•  Amsterdam de bakermat van de sociale psychiatrie verder zonder SPV opleiding
Presentatie
door mevrouw Jeanne Derks en mevrouw Ivonne van der Padt
•  Stedelijk sociaal psychiatrisch werk, op het snijvlak van hulpverlening en de handhaving van de openbare orde
Presentatie door de heer Michael Willemsen
•  Workshop: Bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland
Presentatie, door de heren Tomas Göbbels & Gerjan Prins
•  Workshop Ondersteunen of overnemen?
Presentatie door de heer Rick Kwekkeboom
•  Workshop Preventie, opgaven voor de psychische gezondheidszorg
Presentatie door de heer Jaap van der Stel
•  Workshop Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Presentatie door de heren Jaap Prummel en Kees Onderwater
•  Workshop Signaleren van psychische kwetsbaarheid door de GGD-SPV in de wijk
Presentatie door de heren Herman Plas en Stijn Ekkers
•  Workshop Professionele identiteit en interprofessionele samenwerking
Presentatie door mevrouw Jeanne Derks

18 mei 2017 - Utrecht Lunetten

Nieuwe inzichten in de GGZ

Programma
Impressie in beeld
•  Inleiding
Presentatie
door de heer Richard Touw
•  Vereende kracht. Naar een andere kijk op helpen
Presentatie
door de heer Gert Schout
•  Werken in de nieuwe GGZ
Presentatie door de heer Henk-Willem Klaassen
Workshop BuurtzorgT
Presentatie door mevrouw Charlotte Kleijwegt, de heer Richard Touw en de heer Henk-Willem Klaassen.
•  Verbinding maken door lichaamsgerichte benadering
Website, workshop door mevrouw Anneke Sips
•  Bouwen aan herstel, De Yucel methode
Website en een Presentatie door Mehmet Yucel

16 november 2016 - Utrecht Lunetten

SPV: stigmatiseren, borderline en stemmen

Programma
•  Inleiding van het thema stigma
Presentatie
door de heer Marcel Kik
•  Workshop Stigmatisering
Presentatie
door de heer Sjaak Boon
•  Wie is er in crisis: de 'borderliner' of de hulpverlener?
Presentatie door mevrouw Maaike Dijkstra
•  Stemmenhoorders
Presentatie door de heer Peter Oud
Presentatie door mevrouw Roben Plücker
Presentatie door de heer Dirk de Smit

19 mei 2016 - Utrecht Lunetten

Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV

Programma
•  Ervaringen van patiënten na contact met de crisisdienst
Presentatie
door mevrouw Thea Daggenvoorde
•  Dialectische Gedragstherapie - basisprincipes, ook in crisis
Presentatie door mevrouw Josha Louwerse Ursula Witteveen
•  Medicatie na uitschrijven IBS
Presentatie door mevrouw Jolanda Stobbe
•  Yoga en Mindfulness in Crisis
Presentatie door mevrouw Nanon Wissink-Lahnstein
•  Het effect van de hulpverlener op een crisis
Presentatie door de heren Lieuwe Krol en Anne Kadijk

19 november 2015 - Utrecht Zuilen

Lustrumviering 35 jaar, thema Passie

Programma
Een eerste foto impressie van deze lustrumdag.
21 mei 2015 - Utrecht Lunetten

De SPV en acute situaties in de dagelijkse praktijk

Programma
•  Suïcide en de hulpverlener in de GGZ
Presentatie
door de heer Remco de Winter
•  Het Psycholanceproject
Presentatie door de heren Jerzy Koopmans (SPV) en
ambulancechauffeur Bryan Tjon an Joek

19 november 2014 - Utrecht Lunetten

Cognitieve interventies

Programma
•  Inleiding en presentatie over CGT, ontwikkelingen, grondbeginselen en toepassingen in de psychiatrie
Presentatie
door mevrouw Kim Helmes
•  Het inzetten van CGT bij patiënten met hoarding
Presentatie door de heer Ron de Joode
•  Meta cognitieve training (MCT)
Presentatie door mevrouw Imke Lemmers-Jansen
•  Een interactieve CGT fitness workshop
Presentatie door de heren Perry Coppiëns en Edward Maitimo

22 mei 2014 - Utrecht Lunetten

POH-GGZ

De verstuurde folder
•  De SPV de wijk in
Presentatie
door de heer Marcel Smits
•  Vereniging Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ
Presentatie door de heer Jan Seleman
•  Drie jaar ervaring met de POH-GGZ op micro en macro nivo
Presentatie door de heer Prof Nick J. de Wit
•  Kort aandacht voor onderzoek
Presentatie door mevrouw Janneke Noordman

20 november 2013 - Utrecht Lunetten

De samenwerking met de politie

programma
•  Hoe en wanneer samenwerken met de politie?
Presentatie
door de heer Hans Slijpen
•  Zorgmijders kunnen politie niet mijden.
Presentatie door de heer Frank Krens

23 mei 2013 - Utrecht Lunetten (tevens receptie aftreden voorzitter D. Rammers)

De staat van de SPV

programma

22 november 2012 - Utrecht Lunetten

Doe eens normaal

programma

24 mei 2012 - Utrecht Lunetten

Onderzoek en sociale psychiatrie wie wordt er beter van?

programma

26 mei 2011 - Utrecht Lunetten

Moeilijke mensen

programma
•  Ambulant werk met moeilijke cliënten
Presentatie door de heer Jules Tielens, Psychiater bij VIP team (Vroege Interventie Psychosen) van het AMC.
Tevens een extra bijlage met een relevante tip.

25 november 2010 - Utrecht Lunetten

Systemisch werken

programma
•  Cultureel-systemisch werken
Presentatie door de heer Jan Smits, SPV en werkzaam als systeemtherapeut bij de GGZ inGeest te Amsterdam.
Tevens een extra bijlage met link naar zijn presentatie.
•  Systeemgericht werken in de sociale psychiatrie
Presentatie door Téo Visser is SPV en werkzaam bij GGZ Meerkanten te Lelystad in de crisisdienst en als systeemtherapeut bij de afdeling volwassenenzorg. Verder werkt hij in een eigen praktijk, zie www.deoranjehof.nl

27 mei 2010 - Utrecht Lunetten

Maatschappelijke GGZ; Kansen voor de SPV

programma
•  Verslag niet beschikbaar

26 november 2009 - Utrecht Lunetten

Sociale psychiatrie; de hersenen en het brein

programma
•  Verandering in de hersenen als gevolg van langdurig middelengebruik
Samenvatting lezing door de heer Peter Vossenberg, Sociaal geneeskundige, arts voor maatschappij en gezondheid. Ruim 25 jaar werkzaam in de verslavingszorg. Praktijkopleider voor Master in Addiction Medicine en hoofdbehandelaar van het Intramuraal Motivatie Centrum bij TACTUS.
•  Angststoornis: hoe te herkennen en hoe te behandelen?
Presentatie door Ron de Joode, Verpleegkundige en gedragstherapeutisch medewerker bij het AMC, op de zorglijn angsstoornissen.

28 mei 2009 - Utrecht

Een andere kijk op depressie!

programma
•  Verslag niet beschikbaar

27 november 2008 - Utrecht Lunetten

Seksualiteit bespreken in de sociale psychiatrie

programma
•  Ruimte voor lust geeft onrust!?
Presentatie 1 en Presentatie 2 door de heer Renske Althuisius, werkzaam als seksuoloog/maatschappelijk werker op verschillende poli's van Stichting Buitenamstel Geestgronden.
•  Vijf jaar Vriendstap, contactbureau op internet voor mensen met psychische problemen
Presentatie door Hetty Pronkj Psychiater bij GGZ Eindhoven en oprichter van www.vriendstap.nl en Joost Bemelmans, Eervaringsdeskundige.

29 mei 2008 - Utrecht Lunetten

Omgaan met psychosen: normaliseren of pathologiseren?

programma
•  Ouderen en schizofrenie
Presentatie door de heer Paul David Meesters, Psychiater op een polikliniek ouderen van Stichting GGZ Buitenamstel - Geestgronden in Amsterdam.
•  Psychologische behandeling van psychosen
Presentatie door de heer Dr. Frans van Hassel, psychiater GGNet Warnsveld.

10 april 2008 - Utrecht - Werkconferentie V&VN-SPV

SPV en zelfstandige praktijk

Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken
programma
•  Nieuwe mogelijkheden voor SPV-en in de eerstelijnszorg
Wat willen zorgverzekeraars met GGZ in de eerste lijn?
Presentatie door de heer Martien Boumans, coördinator eerstelijnszorg bij Zorgverzekeraars Nederland
•  Van luisteren je zaak maken
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige als zelfstandig praktijkvoerder, de juridische en fiscale kaders waarbinnen je opereert.
Presentatie door mevrouw Antoinette Kroeze, SPV en juriste
•  Hoe kleur je al je idealen in en geef je vorm aan kennis en samenwerking
Praktische zaken rondom een zelfstandige praktijk en het vormgeven en onderhouden van je relatie met cliënten en behandelaren binnen de eerste lijn.
Presentatie door Maria van Genugten, SPV en zelfstandige praktijk

29 november 2007 - Utrecht Lunetten

De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden

Ter gelegenheid van de beëindiging van de MGZ-GGZ en de voortzetting van de Post HBO SPV (Inclusief een feestavond en buffet: zie programma)
programma
•  Opening en inleiding door middagvoorzitter
Presentatie door Ivonne van der Padt, SPV
•  Interactieve Lezing. Systeeminterventies in crisissituaties
Presentatie door Drs. Flip-Jan van Oenen, Arts + systeemtherapeut van het Acuut behandelteam Jellinek Mentrum Amsterdam Supervisor van de NVRG.
Flip-Jan is medeacteur van het boek "Praktijkboek crisisinterventie", De kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psychotherapie. Meer informatie bij uitgever De Tijdstroom
•  Forensische jeugdspsychiatrie, kenmerken van de doelgroep, behandelmethoden (FFT) en de rol van de SPV.
Presentatie door Clemens Ruland, SPV bij de polikliniek forensisch jeugdpsychiatrie van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in Amsterdam.
Het bijhorende filmbestand
•  E-therapy: Digitale behandelmogelijkheden
Presentatie door Jos Haverkort & Jeannette van der Veen
Tevens beschikbaar: formulier burnout indicatie interapy en Informatie paper burnoutbehandeling
•  Persoonlijkheidstoornissen bij ouderen
Presentatie door Maarten Boogerd
•  Mannenhulpverlening, verslaving en het ontstaan van dubbele diagnoses
Aandacht voor Mannelijkheidscoderingen, de Prestatiedriehoek en de vader-zoon relatie
.
Presentatie door Frans Klein Ikink, Psychiatrisch maatschappelijk werker Dijk&Duin Castricum. Functionaris mannenhulpverlening.

24 mei 2007 - Utrecht Lunetten

Omgaan met huiselijk geweld in de hulpverlening en de rol van de SPV

programma
•  Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld: (On)mogelijkheden, methodische aspecten en resultaten
presentatie door Prof.dr. Corine de Ruiter, Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut
•  Geweld en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren
presentatie door Karina Hellinga (in samenwerking met Gerda de Groot).
•  Huiselijk geweld in de partnerrelatie en de rol van de SPV in de volwassenenzorg
presentatie door David Kramer
•  Ouderenmishandeling en de rol van de SPV in de ouderenzorg
presentatie door Mirjam van Dongen
•  Voorlichtingsfilmpje huiselijk geweld
kort filmpje

23 november 2006 - Utrecht Lunetten

(ochtend) presentatie ledenraadpleging 2006 en
(middag) Werk maken van cliënten en familieparticipatie

programma
•  Ledenraadpleging 2006.
presentatie / rapport
•  De zorg versterken met cliëntenparticipatie, inzet van ervaringsdeskundigheid
presentatie van Paul Daemen, Coördinator Psycho-Educatie VMDB Utrecht.
•  Krachtenbundeling voor participatie en familieperspectief
lezing door Annelies Faber, Labyrint in Perspectief

18 mei 2006 - Utrecht Lunetten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde onder gesternte van ZvW, WMO en DBC!

programma
•  'De maatschappelijke waarde van verpleegkundigen: verpleegkundige in zelfstandige zorgpraktijk'
presentatie van Aart Fliens, Verpleegkundige en verplegingswetenschapper en programmaleider AVVV
•  DBC's in de Geestelijke Gezondheidszorg
presentatie van Hans Tieken, Full-time manager, van oorsprong psycholoog / psychotherapeut.
•  Mentale ondersteuning, direct en dichtbij: SPV in de 1 ste lijns GGz
presentatie van Henny van Doremalen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met VO.
•  De sociaal psychiatrische WMO; over mogelijkheden en valkuilen
presentatie van Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met VO

24 november 2005 - Utrecht Lunetten

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige als familietherapeut

programma
•  Relevant artikel over Smoyak, spreekster op deze studiemiddag, zoals gepubliceert in Sociale Psychiatrie. Geschreven door Martin Morsman.

28 september 2005 - Hoge School van Amsterdam

MGZ-GGZ opleidingen en de NVSPV

Krachtig gebundeld Een uitdaging tot samenwerking in de sociale psychiatrie.

programma
•  Introductie sprekers
presentatie van Ivonne van der Padt organisater van deze studiemiddag
•  Einde of nieuw begin?
presentatie van Jaap te Velde vice-voorzitter NVSPV
•  Beroepsdeelprofielen; de opmaat voor vervolgonderwijs en periodieke registratie
presentatie van Lex Boekholt beleidsmedewerker AVVV
•  Visiedocument en openbare gezondheidszorg.
presentatie van Rina Spruyt hoofd poliklinieken MGGZ GGD Amsterdam
•  Opleiding, fundament voor professionalisering.
presentatie van Frits Benjamins Hogeschool Zuyd
•  Versterking Eerstelijns GGZ: SPV svp?
link naar pdf en presentatie van Cees Boer Landelijk coördinator Diaboloproject
•  Gebundelde cliëntenkrachten
link naar pdf en presentatie van Liesbeth Reitsema voorzitter LPR

26 mei 2005 - De Pijler te Lelystad

Sociaal psychiatrie en presentie

programma
•  Verslag niet beschikbaar.

9 en 10 december 2004 - VU Amsterdam

Jubileumcongres 25 jaar NVSPV

•  Verslagen, presentaties en lezingen zijn, wanneer beschikbaar, gepubliceerd in het Dossier Sociale Psychiatrie
jubileumcongres >>>

4 november 2004 - Breda

Vermaatschappelijking van de GGZ zorg

programma
•  Vermaatschappeling: enclave of integratie?
verslag van Michel van Dijk
•  Waarde en weerloosheid - vermaatschappelijking in de zorg
presentatie van Rick Kwekkeboom

27 oktobere 2004 - Enschede

Beeldvorming van de psychiatrie - Destigmatisering en preventie

programma
•  Verslag studiemiddag, door Andrea Stehouuuwer-Tuenter en Onno Kastelein.

29 september 2004 - Amsterdam

Crisis en de wijk - Crisisinterventie: familie en maatschappelijk steunsysteem onmisbaar in de hulpverlening

programma
•  Crisis en de wijk - Crisisinterventie: familie en maatschappelijk steunsysteem onmisbaar in de hulpverlening
verslag in Sociale Psychiatrie door Michel van Dijk

16 juni 2004 - Arnhem/Nijmegen

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek een brede aanpak of een focus op de werkrelatie?

programma
•  De Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige Diagnose
verslag in Sociale Psychiatrie door Anouska Cremers
•  Studiemiddag SPV diagnostiek
presentatie van Marlies van Bemmel
•  Narratieve diagnostiek: Een verhalend perspectief op psychiatrische klachten en de leefwereld van de patiënt
samenvatting voordracht van Frans Boeckhorst
•  Stepped Care en Stepped diagnostiek - Over de diagnostiek van de SPV
presentatie van Giel Hutschemaekers

12 mei 2004 - Utrecht

Kwaliteiten belicht! Interculturalisatie, coaching en consultatie in de beroepspraktijk van de SPV

programma
•  Kwaliteiten belicht! Interculturalisatie, coaching en consultatie in de beroepspraktijk van de SPV
verslag in Sociale Psychiatrie door Onno Kastelein

7 april 2004 - Heerlen

Door clienten gestuurd? Clientenparticipatie in de GGZ-regio Limburg

programma
•  Clientenparticipatie
verslag in Sociale Psychiatrie door Anouska Cremers
•  Door clienten gestuurd? Clientenparticipatie in de GGZ-regio Limburg
verslag door MGZ-GGZ opleiding van de Hogeschool Zuyd

19 februari 2004 - Groningen

Reden tot zorg! Ontwikkelingen in de bemoeizorg

programma
•  Reden tot zorg! Ontwikkelingen in de bemoeizorg
verslag in Sociale Psychiatrie door Gerard Lohuis

06 november 2003

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de Acute Psychiatrie

programma
•  Crisisinterventie en onveiligheid - een bekend en bekend verschijnsel
presentatie door Grace Herrmann
•  Iedere patiënt crisisafspraken op maat
lezing door Marjo Markx, Ypsilon
•  Sociaal psychiatrische grondslagen voor het werken in de acute psychiatrie
presentatie door Ben Venneman

15 mei 2003

Middelengebruik in de Sociale Psychiatrie

programma
•  Verslavingsproblematiek in de crisisdienst - water naar de zee dragen of hoog complexe zorg die om deskundigheid vraagt
presentatie door Tineke Posthuma
•  Sociale psychiatrie en middelen gebruik
presentatie door Gea Bloksma

28 november 2002

Maatschappelijke Steunsystemen: Van klein naar groot

programma
•  Niets is zo praktisch als een goede theorie
verslag door Michiel Louter
•  Maatschappelijke steunsystemen - een plaatsbepaling
presentatie door Jaap van Weeghel
•  Buurtcontacten in de straat
projectvoorstel door Marleen Eisenga
•  Vriendendienst Zeewolde
notitie door Téo Visser
•  Het Zaans Maatschappelijk Steunsysteem
presentatie Henk Willem Klaassen

24 april 2002

De SPV, een blik op de toekomst!

programma
•  De SPV, een blik op de toekomst
verslag

01 november 2001

De OGGZ in Beeld

programma
•  De OGGZ in beeld
verslag door Coen Schaap
•  De SPV als presentiebeoefenaar en kwartiermaker
lezing door Doortje Kal

30 mei 2001

De SPV in de eerstelijn - de methodische aspecten

programma
•  Verslag niet beschikbaar

02 november 2000

De zorg in de eerstelijn, de SPV een zorg?

programma
•  De zorg in de eerstelijn, de SPV een zorg?
verslag door Judi Mesman

24 mei 2000

Voorlichting: Invoering en consequenties FWG 3.0

programma
•  Verslag niet beschikbaar

25 november 1999

NVSPV 20 jaar - Sociale Psychiatrie, vergane glorie of met nieuw elan 2000 in?

programma
•  Een eigen koers voor de sociale psychiatrie - ophouden met aanpassen
lezing door M.A.J. Romme

28 oktober 1999

Het belang van een VAR - Verpleegkundige Adviesraad

programma
•  Verslag niet beschikbaar

26 mei 1999

Duoproblematiek - zin of onzin?

programma
•  Verslag niet beschikbaar

27 mei 1998

Keuzes in kwaliteit

programma
•  Verslag niet beschikbaar

27 november 1997

Depressie - vroegtijdige onderkenning, de beste inzet voor behandeling

programma
•  Verslag niet beschikbaar

28 november 1996

Ambulante dwangbehandeling

programma
•  Verslag niet beschikbaar

22 mei 1996

Kortdurende Behandeling

programma
•  Verslag niet beschikbaar

18 mei 1994

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige buiten de Riagg

programma
•  Verslag niet beschikbaar

12 mei 1993

Sociale Psychiatrie in verpleegkundig perspectief - Een eerste aanzet

programma
•  Verslag niet beschikbaar

23 november 1989

NVSPV 10 jaar: De SPV in de toekomst

programma
•  Verslag niet beschikbaar