Nieuwsbrieven

Met regelmaat publiceert de commissie communicatie een nieuwsbrief waar leden via een e-mail op worden geattendeerd. Op deze pagina zijn deze nieuwsbrieven voor u te raadplegen en te downloaden.

2023, nieuwsbrief augustus, nummer 48
- Inleiding door onze voorzitter Marlous Zuiderveld
- Register SPV en AGB-code toegelicht
- In kort bestek Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en Zorg Prestatie Model
- Nieuwe Podcast SPV uitzendingen mei t/m augustus 2023
- Foto impressie ALV en Studiemiddag 10 mei 2023
- Verslag ALV
- Presentaties Studiemiddag

2023, nieuwsbrief april, nummer 47
- Inleiding door onze voorzitter Marlous Zuiderveld
- Podcast SPV en media waar te beluisteren
- Vacature voor bestuur V&VN-SPV
- Vacature websiteredactie
- Handreiking AGB-code stroomdiagram
- Position Paper SPV
- Programma studiemiddag 10 mei 2023
- Website nieuws

2022, nieuwsbrief december, nummer 46
- Inleiding door onze voorzitter Marlous Zuiderveld
- Studiemiddag 30 november 2022 foto-impressie + presentaties
- Voorstellen nieuwe bestuursleden
- Verslag ledenvergadering 17 november 2022
- Podcast promo
- Kwaliteitsregister veel uitleg
- Vragen rondom AGB-code
- Update expertisegebied SPV in de maak

2022, nieuwsbrief juli, nummer 45
- Inleiding door onze voorzitter Marlous Zuiderveld
- Jubileumviering succesvol
- Stand van zaken project profilering en herijking expertise
- Hans de Vos, oprichter NVSPV ere-lid afdeling SPV
- Drie nieuwe aspirant bestuursleden
- Redactieraad herschrijven expertisegebied SPV

2022, nieuwsbrief februari, nummer 44
- Inleiding door onze vice-voorzitter Richard Touw
- SPV wordt herkenbaar door eigen AGB-code
- Zorg Prestatie Model (ZPM)
- Studiemiddag Jeugd en Ouderen 18 november 2021

2021, nieuwsbrief augustus, nummer 43
- Inleiding door onze vice-voorzitter Richard Touw
- Terugblik ledenvergadering 20 mei 2021
- Terugblik studiebijeenkomst 17 juni 2021
- Herijking expertise gebied SPV
- Nieuwe bekostiging Zorgprestatiemodel GGZ
- Nieuwe website SPV in de maak
- Position paper in vorm Z-card vrij opvraagbaar
- Oproep praktijkbegeleider voor SPV in opleiding

2021, nieuwsbrief april, nummer 42
- Inleiding door onze vice-voorzitter Richard Touw
- Mirre Nijdam aspirantlid bestuur
- Pieternet Meijer aspirantlid bestuur
- Aarti Sarabdjitsingk aspirantlis bestuur
- GGZ-Appwijzer
- Digitale leden vergadering 20 mei 2021 + inschrijving link
- Digitale studiebijeenkomst 3 juni 2021 van 19:30-21:15 uur

2020, nieuwsbrief november, nummer 41
- Inleiding door onze vice-voorzitter Richard Touw
- Nieuw boek over de SPV "Sociaal kapitaal"
- Intervieuw met Bauke Koekkoek (NRC)
- Corona en de V&VN
- Extra opleidingsplaatsen voor de SPV
- Hulplijnen psychische problemen bij corona (GGZtotaal)
- Triage GGZ klaar onder leiding van projectleider Carina Stigter
- Digitale bijeenkomst ALV op 19 november 2020

2020, nieuwsbrief augustus, nummer 40
- Inleiding door onze voorzitter Nandl Lokhorst
- Wet verplichte GGZ
- Vereniging nieuwe stijl (VNS)
- V&VN adviseurs voor onze afdeling
- Ledenraadverkiezing 2020
- Jubileum 40 jaar bestaan jaar uitgesteld
- Toegekende gelden extra SPV opleidingsplaatsen
- Diverse richtlijnen, werk- en klankbordgroepen

2020, nieuwsbrief mei, nummer 39
- Inleiding bestuur in deze corona tijd
- 40 jaar bestaan afdeling SPV
- De praktijk van bestuurslid Roland Veen
- Hogeschool Utrecht, post-hbo SPV opleiding in corona-tijd
- Annulering ALV en Studiemiddag 14 mei 2020
- De post-hbo SPV opleiding HAN, stand van zaken
- Virtuele hei-dag bestuur V&VN-SPV
- Enkele interessante informatie bronnen corona-tijd

2019, nieuwsbrief december, nummer 38
- Kerstgroet bestuur
- Carina Stigter tijdelijk adviseur bestuur
- SPV in "The Spotlight", Roland Veen
- Komende studiedagen 2020
- Foto impressie ledenvergadering en studiemiddag november 2019
- Presentaties landelijke studiemiddag en regio bijeenkomsten
- GGnet lanceert een kennis website over de Wvggz
- Er bestaat tegenwoordig ook een app WvggzWijzer met de naam: WvGGZ

2019, nieuwsbrief september, nummer 37
- Big 2
- Werk Web Autisme
- Naar een landelijke ggz-ondersteuning in de Huisartsenpost
- Foto impressie ledenvergadering van 16 mei 2019
- De studiemiddag van 15 november 2018 inclusief presentaties
- Presentaties regiobijeenkomst Midden Nederland van 12 juni 2019

2019, nieuwsbrief februari, nummer 36
- Kwaliteitsregister inclusief stand van zaken aanmeldingen
- De SPV in "The Spotlight" bestuurslid Carina Stigter
- Ledenvergadering november 2018 verslag en foto-impressie
- Studiemiddag november 2018 presentaties en foto-impressie
- Verslag regiobijeenkomst Noord Brabant West en Zeeland
- Vakcommissie Denktank GGZ stelt zich voor

2018, nieuwsbrief november, nummer 35
- Ledenvergadering op 15 november 2018
- Studiemiddag op 15 november 2018
- De SPV in "The Spotlight" Nieuwe SPV-opleiding in Amsterdam
- Uitgebreide oproep kandidaten bestuur
- Diverse kleine berichten

2018, nieuwsbrief augustus, nummer 34
- Tips voor het Kwaliteitsregister
- Ledenvergadering en studiemiddag 17 mei 2018 jl.
- Met impressies en informatie strategisch beleid en NLQF kwalificatieraamwerk
- De SPV in "The Spotlight" Twee nieuwe bestuursleden kort voorgesteld
- We komen weer mer een boek in september "Krachtgericht werken"
- Visitatie commissie SPV opleidingen zet stappen
- Hoe zit het nu met die AGB-code?

2018, nieuwsbrief april, nummer 33
- Internetconsultatie BIG 2.0 stand van zaken
- Ledenvergadering op 17 mei 2018
- Studiemiddag op 17 mei 2018 SPV en evidence-based-practice
- De SPV in "The Spotlight" Een kersverse SPV groep in opleiding bij de HAN
- Informatie vanuit de commissie Kwaliteitsregister

2018, nieuwsbrief februari, nummer 32
- Internetconsultatie BIG 2.0 oproep te reageren
- Studiedag van 16 november 2017 impressie en presentaties
- Impressie ledenvergadering van woensdagavond 1 november 2017
- De SPV in "The Spotlight" Jos Nederpel
- Presentaties regiobijeenkomsten laatste half jaar

2017, nieuwsbrief september, nummer 31
- We timmeren aan de weg
- Start expertise database SPV-en
- Studiedag op 16 november over Sociale Psychiatrie
- Ledenvegadering op woensdagavond 1 november
- Ronald en Richard Touw op de cover van V&VN Magazine
- De SPV in "The Spotlight" Michiel Polter

2017, nieuwsbrief juni, nummer 30
- Expertise database SPV-en
- Regionale bijeenkomsten
- De SPV in "The Spotlight" Arjan Bosch
- Studiemiddag 18 mei "Werken in de nieuwe GGZ"
- Beeldimpressies ALV, Studiemiddag en regio NB-Oost

2017, nieuwsbrief april, nummer 29
- Special uitgave werving bestuursleden
- 18 mei volgende ledenvergadering en studiemiddag

2017, nieuwsbrief januari, nummer 28
- 2017 met nieuw elan en nieuwe kansen
- Laatste uitgave 2016 van SP boek "BuurtzorgT"
- Eerste uitgave 2017 van SP boek "Verward in Nederland"
- ALV en studiemiddag 16 november 2016 inclusief beeld impressie
- Vacature leden visitatiecommissie post-HBO-SPV opleidingen
- Nieuwsbrief niet ontvangen?

2016, nieuwsbrief november, nummer 27
- Doorpakken aanjaagteam verwarde personen
- SPV in "The Spotlight" Hettie Oude Kempers
- Vakblad Sociale Psychiatrie: twee boeken op stapel
- Actieplan ledenvergadering 2017-2018
- Studiemiddag 16 november 2016
- Overzicht regionale bijeenkomsten (later op website)
- Nieuwsbrief niet ontvangen?

2016, nieuwsbrief augustus, nummer 26
- Mijn eerste stukje
- SPV in "The Spotlight" Martijn Versloot
- Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2016-2018
- Beeld en film impressie ledenvergadering en studiemiddag mei 2016
- Presentaties regionale studiemiddagen april en mei 2016
- Presentaties landelijke studiemiddag 19 mei 2016
- Vacature bestuur
- Nieuwsbrief niet ontvangen?
- Bijdrage cartoonist

2016, nieuwsbrief april, nummer 25
- Lente in aantocht
- Van de PR commissie
- Berrith Augustus, bestuurslid, stelt zich voor
- Belangrijke voortgang in kwaliteitsontwikkeling GGZ
- Overzicht regiobijeenkomsten vorig jaar 2015
- Regio Noord Brabant West en Zeeland -in de war-
- Vacatures bestuur
- De SPV in "The Spotlight"
- Studiemiddag 19 mei 2016
- Bijdrage cartoonist

2016, nieuwsbrief februari, nummer 24
- Inleiding door de voorzitter
- Foto terugblik op het lustrum van november 2015
- Nandl Lokhorst, bestuurslid, stelt zich voor
- De commissie public relations
- Kwaliteitsregister deskundigheidsgebied SPV
- Regio Noord-Holland West
- Ontwikkelingen POH-GGZ
- Bijdrage cartoonist

2015, nieuwsbrief januari, nummer 23
- Crisis en maatschappelijke onrust
- BIG Register en Kwaliteitsregister V&V
- Ilse (ilse) van Eck stelt zich voor
- Regio activiteiten en rRegiovertegenwoordigers bijeenkomsten
- Landelijk netwerk SPV
- Het Bondgenoten congres
- Introductie cartoonist!
- Diverse richtlijnen... en meer...

2014, nieuwsbrief oktober, nummer 22
- Stand van zaken Ivonne van der Padt, voorzitter
- Ontwikkelingen POH-GGZ
- Regio activiteiten
- Leonoor Hermanides-Willenborg, lid bestuur stelt zich voor
- SPV in de wijk
- Rol en functie van de Denktank GGZ V&VN
- Diverse meldingen uit den lande

2014, nieuwsbrief mei, nummer 21
- Kwaliteit en professionaliteit: waar gaat het heen?
- Hoofdbehandelaarschap
- Ontwikkelingen POH-GGZ
- BIG Register en Kwaliteitsregister V&V
- Hans van Dooren, penningmeester stelt zich voor
- SPV als Wijkverpleegkundige GGZ
- Medicatie voorschrijfbevoegdheid
- Diverse meldingen uit den lande

2014, nieuwsbrief februari, nummer 20
- 2014 | Wat wordt het? Erop of...
- Werkgroepen en commissies
- Invoering van de BasisGGZ
- Expertise gebied SPV
- Zorgberoependebat 2013
- Ontwikkelingen en vorderingen "Herfstoffensief SPV 2013"
- Even voorstellen: Ad Minheere, bestuurslid
- Voorlopige erkenning voor post-HBO SPV HS Utrecht
- Diverse meldingen uit den lande

2013, nieuwsbrief november, nummer 19
- Marcel Smits, vicevoorzitter, stelt zich voor
- Werkgroepen en commissies
- Succesvolle 10e SPV Regiobijeenkomst in Noord-Holland
- SPV versus VS GGZ
- In het zonnetje: Jan Adrichem
- Herfstoffensief SPV 2013
- Diverse meldingen uit den lande

2013, nieuwsbrief augustus, nummer 18
- Verandering is de enige constante
- V&VN afdeling SPV niet tevreden ...
- Kennismaking met voorzitter Ivonne van der Padt
- Zorgstandaard Dementie met oog voor zorg, welzijn en behandeling
- Crisiskaart om zelfmanagement GGZ-cli�nten te versterken
- Bestuurs correspondenten gezocht! En meer...

2013, nieuwsbrief mei, nummer 17
- V&VN-SPV heeft een nieuwe organisatie- en bestuursstructuur!
- Afscheid van voorzitter Didier Rammers
- Nieuw bestuur met 9 leden, Ivonne van der Padt voorzitter
- Hans Landman bureaumanager V&VN-SPV stelt zich voor

2013, nieuwsbrief januari, nummer 16
- Crisis? What Crisis?......
- V&VN-SPV op weg naar een nieuwe organisatie- en bestuursstructuur....
Vacature bureaumanager en bestuursleden!
- Het werk van de SPV op de radio luister mee....
- De crisiskaart landelijk implementeren?
- Agenda, oproepen en meer...

2012, nieuwsbrief april, nummer 15
- Het tijdperk van de Antisociale psychiatrie.
- 500e lid LinkedIn ingeschreven...extra boeken Sociale Psychiatrie.
- Eerste SPV regiobijeenkomsten in Friesland en Noord-Brabant Oost een succes!
- Gezocht SPV-en die werken voor justitie?
- Agenda, oproepen en meer...

2012, Extra nieuwsbrief februari, nummer 14
- De Basis GGZ komt eraan! Kans voor de SPV!

2011, nieuwsbrief november, nummer 13
- Eerstelijn heeft wijkverpleegkundige GGZ nodig!
- Post HBO-SPV opleiding viert 5 jarig bestaan.........
- SPV aan Zee 2011 groots in opkomst en inhoud!
- Start Lectoraat Sociale en methodische aspecten van Psychiatrische zorg
- Agenda, oproepen en meer...

2011, nieuwsbrief mei, nummer 12
- LinkedIn leeft onder Spv'en!
- De Processie van Echternach.......
- Premi�re FILM 'De SPV als generalist' (Intussen op de startpagina van onze website)
- SPV aan Zee 2011: Registratie is geopend!
- Agenda, oproepen en meer...

2011, nieuwsbrief februari, nummer 11
- LinkedIn! Het eerste boek Sociale Psychiatrie is er uit!
- Henk-Willem Klaassen wint de Kitty Verbeekprijs 2011!
- Promotie Bauke Koekkoek op studie over SPV-zorg aan "moeilijke" pati�nten
- Op zoek naar verhalen voor Uitgesproken SPV!
- Foto impressie Landelijke Studiemiddag "Systemisch werken"
- Agenda, oproepen en meer...

2010, nieuwsbrief november, nummer 10
- Groep Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen gestart op LinkedIn!
- Word de stem van de leden van V&VN. Stel je verkiesbaar voor de Ledenraad!!!!
- Boek Sociale Psychiatrie, 2e druk 2010 is verschenen!
- Gebruikers uit de praktijk gezocht van publicatie "Transparant aanbod"
- Rondetafelgesprekken �Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020�
- Agenda, oproepen en meer...

2010, nieuwsbrief juli, nummer 9
- Dringende oproep heeft gewerkt, zes nieuwe kandidaten!
- Grote opkomst bij derde regiobijeenkomst in Noord-Holland
- Aantal inschrijvingen in het deskundigheidsgebied SPV blijft groeien
- Interview met Fons Koelen over zijn inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V
- Nascholing SPV aan Zee 23 en 24 september in Zandvoort!
- Agenda, oproepen en meer...

2010, nieuwsbrief april, nummer 8
- Speciale editie: Weer landelijke dekking SPV opleiding!

2010, nieuwsbrief maart, nummer 7
- Dringende oproep van het bestuur!
- Groeiend aantal inschrijvingen SPV in het Kwaliteitsregister
- ZZP-Zorgprofessionals gaan krachten bundelen in de CVZZ|
- Nieuwe planning regionale bijeenkomsten
- Agenda, oproepen en meer...

2009, nieuwsbrief december, nummer 6
- Speciale uitgave over deskundigheidsgebied SPV!

2009, nieuwsbrief oktober, nummer 5
- Back to the Roots........!
- Feestelijke opening deskundigheidsgebied SPV op 26 november!
- Platform V&VN Zelfstandigen opgericht!
- Nieuwe wervingsfolder beschikbaar!
- Afscheid van het servicebureau in Eindhoven
- Agenda. oproepen en meer...

2009, nieuwsbrief juni, nummer 4
- Beweging of oogstmaand......
- Kwaliteitsregister nog 100 dagen tot de opening!
- De POG-GGZ in de praktijk
- Interesse in een masteropleiding SPV?
- Geslaagde regiobijeenkomst in Noord-Holland
- Agenda. oproepen en meer...

2009, nieuwsbrief februari, nummer 3
- Nieuws van het bestuur
- Ledenpas, actualiseer je gegevens!
- Kwaliteitsregister uitgebreid met deskundigheidsgebied SPV!
- Knelpunten regeling POH GGZ opgelost!
- Waar blijft de SPV in de eerste lijn? en meer...

2008, nieuwsbrief oktober, nummer 2
- Nieuws van het bestuur
- Kwaliteitsregister
- Medicatie voorschrijven
- SPV en zelfstandige praktijk en meer...

2008, nieuwsbrief juli, nummer 1
- Verbeterde service aan de leden
- 5 Regionale platforms gestart
- Verpleegkundig specialist Art 14
- Praktijkondersteuner POH-GGZ en meer...