De SPV binnen de sociale psychiatrie

Studiemiddag Donderdag 15 november 2018 van 13.00 – 17.15 uur te Utrecht Lunetten.

Programma

12.30    Aankomst en ontvangst

13.00    Opening door de middagvoorzitter Marcel Kik
           
13:15  Marjan Mensinga
Effectief communiceren met laaggeletterden
In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd waarvan tweederde autochtone
Nederlander is. Mensen die laaggeletterd zijn hebben meer kans om depressief te worden.

14:15  Kristel de Groot

Redesigning Psychiatry - innoveren voor psychisch welzijn ...
Redesigning Psychiatry is een project waarin ontwerpers en filosofen samen met een aantal innovatieve organisaties* een gewenst toekomstbeeld van de geestelijke gezondheidszorg voor 2030 ontwikkelen

pauze

15:25  Gerard Lohuis
De SPV binnen de Nieuwe GZZ als krachtgericht werker
In deze lezing keren we terug naar de basis van het sociaal psychiatrisch werken waarin de context leidend, het perspectief van de cliënt bepalend en de SPV als de verbinder een drie-eenheid vormen. De rode draad wordt gevormd door krachtgericht werken aan de problemen vanuit wederkerigheid en betekenisgericht hulpverlenen. Of is dat een illusie?

Voor degene die hiervan nog niet in het bezit zijn zal het boek ‘Kracht gericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek’ beschikbaar zijn (zonder verdere kosten).

16.45   Afsluiting van de middag

17:00  Afronding en netwerkborrel

 

De toegang voor de studiemiddag is voor leden en donateurs van de V&VN-SPV gratis.
Voor niet leden of donateurs is de toegangsprijs € 60,00, daarvoor krijgt u een nota toegestuurd. Voor leden van andere afdelingen V&VN is de toegang € 25,00.

Plaats studiemiddagen
Zalencentrum Artisto
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
telefoon: (030) 2899400
Routebeschrijving

 

Voor deze bijeenkomst is accreditatie toegekend door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en het deskundigheidsgebied SPV voor 4 punten

De volgende Studiemiddag in 2019 is op
donderdag 16 mei.