Studiemiddag 21 mei 2015

Studiemiddag Donderdag 21 mei 2015 van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

De SPV en acute situaties in de dagelijkse praktijk

Dagvoorzitter:

Ronald Touw
, Voorzitter Verpleegkundige Adviesraad Parnassia Groep en Verpleegkundig Specialist GGZ bij Brijder Verslavingszorg.

presentaties van:

Remco de Winter, Psychiater en regio-opleider volwassenenpsychiatrie voor de Parnassia Groep in Noord-Holland. De Winter werkt als psychiater bij Dijk & Duin

Suïcide en de hulpverlener in de GGZ
Kunnen we wel goed omgaan met suïcidaal gedrag als geschoolde hulpverleners?
Is elke vorm van suïcidaal gedrag hetzelfde of is er verschillend soort suïcidaal gedrag?
Hoe zit het nu praktisch voor de hulpverlener die bijvoorbeeld bij de crisisdienst werkt?, kan je vertrouwen op intuïtie? Hoe kan je voor jezelf ellende voorkomen als je na een beoordeling eventueel met een suïcide wordt geconfronteerd?
Zo zijn er verder uiteraard nog een groot aantal vragen.

Edward Kudding, Spreker geeft vanaf 1985 trainingen en train-de-trainer opleidingen agressiepreventie en -hantering. Vanaf 1999 is hij directeur van Kudding & Partners te Amsterdam. Zie ook www.kudding.nl.

Acute agressiesituaties, dat doet wat met je!
- Hoe herken je in een vroeg stadium een agressieve cliënt?
- Bewust worden wat stress doet met je lichaam doet
- Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
- Veilig wegkomen bij gewelddadige gedrag
In deze 45 minuten durende interactieve workshop ervaar je zelf wat agressie in acute situaties doet met je gedachten, gevoel en gedrag.

Jerzy Koopmans (SPV) en ambulancechauffeur Bryan Tjon an Joek

Het Psycholanceproject
Dit is een samenwerking van GGD Amsterdam (MGZ-Vangnet en Advies), de politieregio Amsterdam Amstelland en de Ambulancedienst Amsterdam (regie).
Het project is gericht op verbetering van het vervoer van psychiatrisch patiënten, het voorkomen dat de politie psychiatrisch patiënten moet vervoeren en het direct bieden van gespecialiseerde psychiatrische hulp tijdens het vervoer in de ambulance.

Jerzy zet kort uiteen hoe de psycholance ontstond. Ook besteedt hij aandacht aan het onderzoek dat bij deze pilot hoort. Verder legt hij uit welke medicatie hij bij zich heeft en wat hij in zijn ambulance heeft aan gereedschap. Ook gaat hij in op zijn bevoegdheden die bij zijn werk horen.