Studiemiddag 19 november 2014

Studiemiddag Woensdag 19 November 2014 van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

Cognitieve interventies

Middagvoorzitter Kim Helmes

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt.
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.
In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Goede combinatie
Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Vanmiddag maak je kennis met diverse interventies die cognitieve gedragstherapie als basis hebben.

Programma

12.30 Aankomst en ontvangst.

13.00 presentaties van:

Kim Helmes, GZ Psycholoog bij MoleMann-Tielens
Inleiding en presentatie over CGT, ontwikkelingen, grondbeginselen
en toepassing bij mensen met psychiatrische problemen.

Ron de Joode, Cognitief gedragstherapeutisch werker/verpleegkundig
consulent.
Presentatie over het inzetten van CGT bij patiënten met hoarding

15.00 Korte pauze en uitwisseling ervaring met elkaar

Imke Lemmers-Jansen, MSc bij VU Amsterdam
Presentatie over meta cognitieve training

Perry Coppiëns en Edward Maitimo, Body Brain Dynamics
Een interactieve CGT workshop.

Cognitieve Fitness is een unieke trainingsmethode waarbij fysieke inspanningen bewuste ontspanning worden gecombineerd met cognitieve uitdaginggericht op o.a. geheugen, concentratie en planning. De methode is in eerste instantie ontwikkeld voor ouderen om cognitieve achteruitgang tegen te gaan en kan worden gezien als een preventieve aanpak in de strijd tegen dementie. Tegenwoordig wordt de training ook toegepast in de GGz, het onderwijs, het bedrijfsleven en is het te gebruiken voor een ieder die zijn of haar gezondheid op peil wil houden. Het Trimbos Instituut heeft eerder in een pilot onderzoek gedaan naar Cognitieve Fitness in de GGz. De resultaten waren dusdanig positief dat onlangs een vervolgonderzoek is gestart. Inmiddels zijn meer dan 50 Cognitieve Fitness trainers opgeleid waaronder psychomotorisch therapeuten, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en sociaal psychatrisch verpleegkundigen.
Zie voor meer informatie cognitievefitness


17.00 Mogelijkheid voor netwerken en een drankje