Studiemiddag 22 november 2012

Studiemiddag 22 november 2012 van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

Doe eens normaal


Dagvoorzitter Mayke IJland


Doe eens normaal
over psychische aandoeningen!

Malou van Hintum

Mensen met psychische aandoeningen zijn van alle tijden en culturen. Of ze ook als zodanig worden herkend en gelabeld, hangt samen met (verscherpte) maatschappelijke opvattingen over normaal gedrag en (voortschrijdende) medische diagnostiek.
Die twee factoren beïnvloeden het aandeel ernstig zieke psychiatrische patiënten nauwelijks, maar zorgen er wel voor dat het grijze gebied tussen gek en gezond steeds groter wordt.
Wordt normaal gedrag gemedicaliseerd? Of lopen mensen anno 2012 sneller tegen de grenzen van hun kunnen op? En als dat laatste het geval is, is dat dan alleen een kwestie van individueel tekort schieten – ‘je moet je niet zo aanstellen’, ‘je moet gewoon wat beter je best doen’? Of heeft de inrichting van onze maatschappij daar ook invloed op?
 

Doe eens normaal
samen met ervaringsdeskundigen


Rokus Lopik

Hij laat u kennismaken met alternatieven die volgens Rokus herstel van mensen met complexe uitdagingen sneller en effectiever mogelijk maakt.
Hij presenteert dit in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Dat zal vandaag ook het geval zijn. Rokus legt de lat altijd hoog. Zijn presentatie gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat heeft hij plechtig beloofd.


(Voorlopig) Programma

13.00 Aankomst en ontvangst.

13.30 Opening en inleiding door middagvoorzitter.
         Mayke IJland

13.45 Doe eens normaal over psychische aandoeningen
         Malou van Hintum


14.45 Pauze

15.15 Doe eens normaal samen met ervaringsdeskundigen
         Rokus Lopik

16.15 Vragen en afsluiting van de middag.
         Mayke IJland

16.45 Borrel en netwerken

Gegevens sprekers:

Mayke IJland
Mayke is SPV. Zij heeft de HBO-V Duaal gedaan in Nijmegen bij de HAN en GGZ-Nijmegen en een aantal jaren klinisch gewerkt als verpleegkundige. In 2006 aan het einde van haar SPV opleiding Nijmegen is ze gaan werken bij het Bemoeizorgteam 's Hertogenbosch vanuit Reinier van Arkel.
Ze is nu als SPV hoofdbehandelaar werkzaam binnen GGNet Zutphen Ambulant Langdurige Zorg en OGGZ, sinds kort FACT-team Zutphen. Hiervoor is ze aangesteld als meewerkend voorvrouw.

Malou van Hintum

Malou van Hintum is zelfstandig journalist en publicist. Ze werkt onder meer voor de Volkskrant en het Maandblad Geestelijke volksgezondheid.
Dit jaar verscheen haar boek “Doe eens normaal” Het boek brengt het grijze gebied tussen gezondheid en gekte in kaart.

Rokus Lopik
Rokus Loopik is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Hij is deskundig op het gebied van dak- en thuislozen problematiek, ontdekkingsreiziger en stigma buster. Hij organiseert studiereizen voor professionals en ervaringsdeskundigen naar verschillende landen in de wereld, waaronder: Noorwegen, Amerika, Schotland,  en Engeland, Nederland, enzovoorts. Hij traint GGZ teams (Bemoeizorg, ACT, Housing First), is Oplossings Gericht Werker, Coach, LEAP trainer en is een veelgevraagd spreker. Hij schrijft sinds 12 jaar columns voor het Straatjournaal van Haarlem.

Plaats

Sociaal Cultureel Centrum “de Musketon”
Hondsrug 19 (Lunetten)
3524 BP Utrecht
telefoon: (030) 28 98 204
Routebeschrijving (pdf 408 Kb)