Eerstvolgende studiemiddag

Studiemiddag 24 Mei 2012 van 13.00 – 17.00 uur te Nijmegen.

Deze studiemiddag is een samenwerking tussen onze afdeling en
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Thema
Onderzoek en sociale psychiatrie wie wordt er beter van?

Middagvoorzitter Ad Kaasenbrood

Deze studiemiddag van de afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is wel een heel bijzondere. Wie had immers twintig jaar geleden kunnen voorspellen dat wetenschappelijk onderzoek een zo belangrijke positie binnen het veld van de psychiatrische verpleegkunde zou gaan innemen als nu het geval is? Natuurlijk, het is nooit genoeg, maar met het gestaag toenemend volume aan onderzoek is psychiatrische verpleegkunde niet langer een vak dat je leert voor je leven, maar een gecombineerde hulpverlenings- en onderzoekspraktijk met in het centrum daarvan een lerende professional. In dit eerste gedeelte van de middag zullen twee collega's SPV op het thema "onderzoek in de sociaal psychiatrische verpleegkunde" reflecteren. Voor de eerste is onderzoek een vat vol mogelijkheden en uitdagingen. De tweede spreker reflecteert kritisch op wat onderzoek ons te bieden heeft, maar vooral ook op wat niet.

In het tweede gedeelte van deze middag zal collega Bauke Koekkoek zijn Intreerede voor het lectoraat "Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg" van de HAN uitspreken.

Sociale psychiatrie en onderzoek: open(t) deuren - Wilma Hebbing

Het doen van onderzoek naar een onderwerp wat je hart heeft, binnen je eigen organisatie, kan naast de onderzoeksresultaten veel meer opleveren, zoals met afstand kijken naar je eigen werk, inzicht verkrijgen in de tijd en moeite die het kost om onderzoek te doen, uitbreiding van je netwerk buiten de directe patiëntenzorg,
participatie in een project waarin gekeken wordt hoe de patiëntenzorg voor een
bepaalde groep patiënten anders en beter ingericht kan worden. Als niet onderzoeker is het verrichten van onderzoek in een niet academische setting een zoektocht naar de juiste weg, mensen en middelen. In de rol van onderzoeker klop je aan bij deuren,
zowel binnen als buiten je eigen instelling, waar je als professional aan voorbij gaat.
En ze gaan vaak nog open ook.

Wilma Hebbing is sinds 1992 sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vanaf 2009 verpleegkundig opleider en momenteel in opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ. Ze werkt als voorwacht bij de Acute Dienst van Pro Persona Arnhem en als opleider bij ProCES, het onderzoeks- en opleidingscentrum van Pro Persona GGZ. Van 2006 tot en met 2008 verrichtte zij praktijkonderzoek waarbij de focus lag op het verbeteren van de (keten)zorg aan patiënten in crisissituaties.

Onderzoek?! Wie wordt er beter van? - Gerard Lohuis

We zijn een onderzoekslustig volk. We lijken niet te weten niet zonder het te onderzoeken en als we het onderzoeken, is het tenminste goed beoordeeld. Maar is dat ook altijd zo? In hoeverre gaat onderzoek over de werkelijkheid of is er bij onderzoek vooral sprake van de gecontroleerde werkelijkheid? Hoe voorkom je onaandachtigheidsblindheid bij onderzoek? En in hoeverre hebben de onderzoekspraktijk en de onderzochte praktijk nog met elkaar te maken. Worden we misschien niet zieker van allerlei onderzoek? Een kritische reflectie over verschillende belangen, en dus over verschillende waarden, die aan een onderzoek zijn verbonden. Een inleiding over verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken en er mee om te gaan.

Gerard Lohuis, sociaal psychiatrische verpleegkundige bij Lentis Groningen, trainer, docent aan de Hanzehogeschool Groningen / Verpleegkundige Specialist Opleiding Utrecht en auteur van verschillende publicaties.

Minder middelen, meer matchen - Bauke Koekkoek

Intreerede bij aanvaarding van het ambt als lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Diverse sprekers zullen zijn aanvaarding omlijsten.

Dr. Bauke Koekkoek is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en epidemioloog en promoveerde in de sociale wetenschappen. Hij werkt naast zijn functie als lector ook als verpleegkundige en opleider bij GGZ Pro Persona.

Programma

12.30 Aankomst en ontvangst.

13.00 Opening en inleiding door middagvoorzitter.
         Ad Kaasenbrood

13.15 Sociale psychiatrie en onderzoek open(t) deuren
         Wilma Hebbing

13.45 Onderzoek?! Wie wordt er beter van?
         Gerard Lohuis

14.30 Pauze

15.00 Welkomstwoord voor inauguratie Bauke Koekkoek
         Dhr. Frank Stöteler, HAN, directeur faculteit GGM

15.10 Toespraak
         Dhr. dr. Ad Kaasenbrood, psychiater Pro Persona

15.30 Toespraak
         Dhr. prof. dr. Paul Schnabel, directeur SCP

15.50 Intermezzo

15.55 Installatie Lector
         Mw. drs. Kristel Baele, HAN, lid College van Bestuur

16.05 Intreerede
         Dhr. dr. Bauke Koekkoek

16.50 Afsluiting van de middag.
         Dhr. Frank Stöteler, HAN, directeur faculteit GGM

17.00 Borrel en netwerken

U kunt deze informatie ook teruglezen in onze folder.
folder studiemiddag 24 mei 2012


Plaats

Auditorium, HAN Campus,
FEM-gebouw
Laan van Scheut 10
6525 EM Nijmegen
telefoon: (024) 353 11 74

Voor een route beschrijving, ook openbaar vervoer, zie de folder of downloade deze.