Studiemiddag 26 mei 2011

Studiemiddag 26 mei 2011 van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

Moeilijke mensen

Aantal inschrijvingen op 62-05-2011: 204 (capaciteit 200 deelnemers)

Dagvoorzitter Erik Rekers

Moeilijke mensen zijn die mensen die niet passen in onze heersende concepten en opvattingen. We laten ze graag links liggen of schuiven ze als een hete aardappel door in onze organisaties en tussen onze organisaties. Bijvoorbeeld de verslaafde met persoonlijkheidsproblematiek die vanuit het perspectief van de verslavingszorg behandeld zou moeten worden voor zijn persoonlijkheidsproblematiek. Vanuit het perspectief van zo’n behandeling staat de verslaving echter in de weg om de behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek te starten.
Dat zijn moeilijke mensen……….toch? We komen ze in onze praktijk onherroepelijk tegen.

Deze studiemiddag gaan we stoeien met het begrip moeilijke mensen. Wie zijn ze en wat kunnen we er mee. Pasklare antwoorden gaat het niet opleveren, maar laat je meenemen langs verschillende perspectieven, onderzoek grenzen en verbreed je blik. Een aantal bevlogen mensen die zich met passie inzetten voor moeilijke mensen dagen je uit om met frisse blik te kijken naar je eigen ‘moeilijke mensen’.

Moeilijke mensen
Er bestaan geen moeilijke mensen. Moeilijk gedrag wel. Moeilijk gedrag moet gezien worden binnen de context waarin het plaatsvindt. Als sociotherapeut is dat het uitgangspunt. Iets wat volgens Erik zeker ook geldt voor de SPV, die wat hem betreft ook bij uitstek de functionaris is die de mens beziet vanuit zijn context.

De sprekers en hun onderwerpen

Maatschappelijke en Verslavingspsychiatrie
Els Noorlander

De afdeling: LooDDs is verdeeld over drie verschillende afdelingen, waarbij iedere denkbare combinatie van psychiatrie en verslavingsproblematiek voorkomt [m.u.v. nicotineverslaving], en  vrijwel ieder kader [BOPZ of justitieel] . De kliniek werkt supraregionaal. In principe vindt behandeling in samenspraak met de ambulante behandelaar, meestal een SPV, plaats. Er zijn veel draaideur cliënten met psychotische problematiek, maar  er is ook een afdeling met abstinentie als einddoel.
De behandelduur bedraagt maximaal drie maanden. Opname is niet vrijblijvend.
Er wordt van patiënten inzet verwacht.  Per patiënt kan specifieke aandacht nodig zijn, voor bijvoorbeeld trauma- of relatieproblematiek.
Resultaten zijn moeilijk vast te stellen, het behandeldoel verschilt sterk van patiënt tot patiënt en voor een succesvolle behandeling zijn nog al eens meerdere opnames nodig. 

Sociale psychiatrie is vakmanschap.

Harry Gras
Harry zal ons interactief de uitdaging laten aangaan met onze cliënten die als moeilijk, anti-sociaal en hopeloos worden omschreven. Hij zal trachten ons los te maken van onszelf en van de situatie, opdat we mogelijk leren hoe we kunnen samenwerken met die "moeilijke mensen". Kernvraag hierbij is of wij ons als hulpverleners, SPV-en voldoende verdiepen in het gedrag en de karaktereigenschappen van de ander en zijn wij vrij genoeg om los te komen van de omstandigheden.

Ambulant werk met moeilijke cliënten.
Jules Tielens
Jules heeft een uitgesproken mening over moeilijke cliënten. Zo zei hij ooit: “Je probeert die mensen te verleiden hulp te aanvaarden. Ze zijn al heel vaak uitgekotst en afgeschreven door hulpverleners. Omdat ze niet kwamen opdagen, niet gemotiveerd waren”.

Het gaat net zo goed over de motivatie van de moeilijke cliënt als over de motivatie van de hulpverlener. Het is belangrijk om naar jezelf te durven blijven kijken. Hoe blijf je uit die impasse.


Programma

13.00 Aankomst en ontvangst.

13.30 Opening en inleiding door middagvoorzitter.
         Erik Rekers

13.45 Maatschappelijke en Verslavingspsychiatrie
         Els Noorlander

14.30 Systeemgericht werken in de sociale psychiatrie
         Harry Gras

15.15 Pauze

15.30 Ambulant werk met moeilijke cliënten
         Jules Tielens

16.15 Afsluiting van de middag.
         

16.30 Borrel en netwerken

Gegevens sprekers:

Erik Rekers
Erik is werkzaam als manager binnen Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, onderdeel uitmakend van GGNet. Naast zijn werkzaamheden als manager treedt hij op als auditor in het kader van de HKZ certificatie.
In het verleden heeft Erik gewerkt als B-verpleegkundige/sociotherapeut op een afdeling voor klinische psychotherapie en voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Vanuit die functie heeft hij regelmatig gastcolleges gegeven voor verschillende SPH opleidingen en enkele publicaties gedaan.

Els Noorlander

Els is sinds 1976 werkzaam in de verslavingspsychiatrie, eerst als huisarts, later als psychiater en psychotherapeut, bij een aantal verschillende instellingen, zowel binnen de GGZ als binnen justitie [Pieter Baan centrum en TBS kliniek]
Momenteel is zij psychiater bij het cluster Verslavings- en Maatschappelijke Psychiatrie van het Delta Psychiatrisch Centrum en heeft daar tevens de functie van geneesheer-directeur. De afgelopen tien jaar is Els voornamelijk bezig geweest met de Dubbel Diagnose afdeling De LooDDs.

Harry Gras
Harry Gras is sociaal psychiatrisch verpleegkundige v.o. en teammanager van een forensisch ACT-team bij Altrecht. Hij is werkzaam vanaf 1983 in de psychiatrie en heeft altijd voorliefde gehad voor de 'zware' psychiatrie. De groep die voortdurend met uitsluiting te maken heeft. Harry is 8 jaar teammanager geweest van het openbaar geestelijk gezondheidszorg team te Utrecht. Hij heeft in 2001 samen met ketenpartners het “Utrechtse model” ontwikkelt en bij Altrecht mede vorm gegeven aan de afdeling psychiatrie en verslaving. Deze afdeling werd opgezet voor de OGGZ-populatie, omdat binnen Altrecht dezelfde patronen van uitsluiting speelden als in de maatschappij. Juist daarom heeft hij een ACT-team en een forensisch ACT-team opgezet. Daarnaast is hij docent bij de Hogeschool te Utrecht en docent bij de RINO Groep. Bij de Rino groep heeft hij samen met Simone van de Lindt en Jules Tielens de opleiding “bemoeizorg” opgezet. Op vraag geeft hij aan teams trainingen.

Jules Tielens  
Psychiater bij VIP team (Vroege Interventie Psychosen) van het AMC (www.vipamsterdam.nl). Ontwikkelde een Nederlandse variant van de LEAP methode (Motivational Interview bij psychotische mensen) in samenwerking met Prof. Xavier Amador (www.leapinstitute.org)
Jules Tielens heeft onlangs van het Fonds Psychische Gezondheid de tweejaarlijkse Ereprijs gekregen. In 2010 heeft hij samen met Maurits Verster het boek “Bemoeizorg Eenvoudige tips voor moeilijke zorg” geschreven.

Deze bijeenkomst is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie
van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en
levert 4 professiegebonden punten op.