Studiemiddag 25 november 2010


Studiemiddag 25 november 2010   van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

Folder studiemiddag 25-11-10

Systemisch werken

De band tussen sociale psychiatrie en systeemtheorie is altijd innig geweest, sterker nog: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beiden kijken naar de rol en invloed van de omgeving op het bestaan van problematiek. Het aangrijpingspunt is daarbij nooit de individuele cliënt maar veel meer zijn relatie tot maatschappelijke en culturele omgeving, zijn geschiedenis, het perspectief en de mate waarin er sprake is van meedoen.

Een beter onderwerp voor een studiemiddag voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen is dan ook bijna niet te bedenken. We zijn heel blij met de inbreng van twee SPV-en deze middag. Beide geven ze hun vak inhoud vanuit het systemische gedachtegoed maar de verschillen zijn ook groot. De een doet dat bij hulpverlening aan mensen met een andere culturele achtergrond in Amsterdam en de ander doet dat met echtparen en gezinnen op de Veluwe.

Ook zijn we erg blij met de inbreng van een ervaringsdeskundige. Vanuit eigen ervaringen opgedaan binnen behandelingen in de psychiatrie, met een missie dat het ook anders kan, gelovend in eigen kracht, heeft ze de opleiding tot NLP coach gedaan en werkt als zodanig vanuit haar eigen bureau. Ze gaat ons meenemen in haar ervaringen en hoe ze middels familieopstellingen systemische dynamiek bewerkt.
Een mooi programma met een onderwerp op het lijf van de SPV geschreven; Het kan niet anders dan een prikkelende en inspirerende middag worden!

Wij nodigen u van harte uit om op deze middag aanwezig te zijn.
Didier Rammers, dagvoorzitter

De sprekers en hun onderwerpen

Jan Smits: Over cultureel-systemisch werken.
Bij de vraag om te komen spreken op de komende studiemiddag heeft Jan Smits zich afgevraagd wat nuttig is voor anderen om te horen. Hij zal daarom vooral op grond van eigen ervaringen met culturen én ervaringen vanuit het werken in Amsterdam Oost en Nieuw-West (wijken met veel migranten) proberen te verduidelijken wat hij heeft toe te voegen door zijn manier van werken.

Verder zal hij vertellen over de nieuw opgerichte groepsbehandelingen van Marokkaanse mannen en de toepassingen ervan in de praktijk, en zal hij ingaan op het culturele interview, de intake, systeemtaxatie en tot slot de systeemtheorie als onderlegger. Opvallend hierbij is de tweeledigheid van het culturele interview, waarbij enerzijds cliënten graag vertellen over hun culturele achtergronden en dit de therapeut handvatten geeft om iets mee te kunnen binnen de culturele context.

Téo Visser: Systeemgericht werken in de sociale psychiatrie
In deze interactieve presentatie kijken we naar verschillende systemische fenomenen aan de hand van een videofragment. Verder is er een demonstratie relatiedefiniëring in een rollenspel met een echtpaar en wordt er stil gestaan bij wat het systeemgericht werken vraagt van de hulpverlener.

In het beroepsprofiel van de SPV staat dat de problematiek van de cliënt altijd bekeken en behandeld wordt in de sociale context. Hier willen we in het bijzonder bij stil staan. Wat te doen als het systeem de problematiek van de cliënt veroorzaakt of in stand houdt of andersom: hoe haalt de cliënt met zijn problematiek het systeem uit balans?
Vanuit de verschillende systeemtheorieën is een aantal interactieve wetmatigheden afleidbaar waardoor je problemen in relaties kunt voorspellen. Het systemisch werken richt zich vooral op de incompetentie van de mens en ziet ziekte meer als een ongewenste gast in betrekkingen. Hoe kun je een vriend zijn of desgewenst een vijand van alle afzonderlijke leden van het systeem en hoe behoud je een vrije positie als hulpverlener in het contact met de cliënt. Tijdens deze presentatie wordt gedemonstreerd hoe je als hulpverlener een gesprek voert met een cliënt en zijn systeem zonder dat je meegezogen wordt door de kracht van de onmogelijkheid tot veranderen.

Ingrid van Ingen: “Ontdek je plek”
Het Systemisch Werken vindt zijn oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van één van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Ingrid van Ingen gebruikt deze methode op eigen creatieve wijze in haar leven en dus ook in haar werk als coach en trainer. Als ervaringsdeskundige (BPD en ADD) weet ze als geen ander hoe belangrijk het is plek te kunnen voelen. In een korte introductieworkshop krijgen alle aanwezigen de kans dit ook zelf te ervaren. Dat het bijzonder wordt is zeker.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst.

13.30 Opening en inleiding door middagvoorzitter.
         Didier Rammers

13.45 Cultureel-systemisch werken
         Jan Smits

14.30 Systeemgericht werken in de sociale psychiatrie
         Teo Visser

15.15 Pauze

15.45 ‘Ontdek je plek’
         Ingrid van Ingen

16.15 Afsluiting van de middag.
         

16.30 Borrel en netwerken

Gegevens sprekers:

Jan Smits is 42 jaar en werkzaam als systeemtherapeut bij de GGZ inGeest te Amsterdam. Hij is twintig jaar werkzaam in de psychiatrie en heeft gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige, SPV en nu ook als systeemtherapeut. Hij is geïnteresseerd geraakt in deze materie door zijn ervaringen in Amsterdam en het idee dat er wezenlijke lacunes zijn in de behandelingen. Het systemisch werken is iets dat alle spv-en al van nature (zouden moeten) doen. Hetzelfde geldt voor breed kijken, dus ook naar culturele aspecten.

Téo Visser is SPV en werkzaam bij GGZ Meerkanten te Lelystad in de crisisdienst en als systeemtherapeut bij de afdeling volwassenenzorg. Verder werkt hij in een eigen praktijk, zie www.deoranjehof.nl

Ingrid van Ingen is ervaringsdeskundige (BPD en ADD) Zij is coach, trainer en ondernemer.


Deze bijeenkomst is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie
van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en
levert 4 professiegebonden punten op.