Studiemiddag 28 mei 2009

Studiemiddag 28 mei 2009   van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht


Aantal inschrijvingen op 07-05-2009: 81 (capaciteit 80 deelnemers)
De inschrijving is gesloten ivm de zaalcapaciteit.

Een andere kijk op depressie!

Graag willen we jullie uitnodigen voor wat een bijzonder boeiende studiemiddag lijkt te gaan worden met als onderwerp : ‘Een andere kijk op depressie’. Nederland is één van de meest welvarende, vrije en gelukkige landen. Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van geluk. Maar tegelijk zijn antidepressiva de meest geslikte medicijnen. Naar schatting gebruiken tussen de 750.000 en 1 miljoen mensen in Nederland antidepressiva. Zijn al deze mensen depressief? En zo ja hoe is dat dan te verklaren? Wat zegt dat over de maatschappij waarin wij leven en hoe we met stemmingsproblematiek omgaan?
Mevrouw G.C.G. (Trudy) Dehue is psycholoog en filosoof. Zij gaat in haar lezing in op deze bovenstaande vragen en belicht de sociaal maatschappelijke factoren van wat zij noemt de depressie epidemie. Hoe kan depressie in welvarende landen als Nederland zijn uitgegroeid tot een epidemie? Gaat het om een biologische stoornis die altijd al bestond of heeft de farmaceutische industrie ons een stoornis aangepraat of maakte de verzorgingsstaat ons massaal kleinzerig?
Na de pauze is er tijd voor nieuwe behandelvormen van angst en stemming. Allereerst zullen Ando Rokx , klinisch psycholoog / psychotherapeut en Rien Bos, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, achtergronden en toepassing van Acceptance and commitment therapy (ACT) komen toelichten. De middag wordt afgesloten met een lezing van Jos de Munnink, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, over Mindfullness en hoe hij dit toepast in een groep.

Wij nodigen jullie van harte uit om op deze middag aanwezig te zijn.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst

13.30 Opening dagvoorzitter
         Didier Rammers

13.35 De depressie-epidemie: Over de paradox van gedwongen afhankelijkheid
         Trudy Dehue

14.45 Pauze

15.15 Acceptance en Commitment Therapie: ACT
         Ando Rokx en Rien Bos

15.45 Mindfulness
         Jos de Munnink

16.15 Afronding dagvoorzitter

16.30 Borrel

Gegevens sprekers

De depressie-epidemie: Over de paradox van de gedwongen onafhankelijkheidG.C.G. (Trudy) Dehue, psycholoog en filosoof. Hoogleraar wetenschapstheorie & wetenschapsgeschiedenis bij de afdeling Psychologie van de Rijks Universiteit Groningen.

In haar recente boek De depressie-epidemie (Amsterdam: Augustus, 2008) laat Dehue zien dat er meer vormen van depressie bestaan dan alleen 'licht versus zwaar'. Het woord depressie kreeg in de loop der tijd vele betekenissen en sinds de jaren negentig kwam er de betekenis bij van 'niet weerbaar en ondernemend genoeg'. De verzorgingsstaat werd ingeruild voor een competitieve maatschappij die mensen verantwoordelijk maakt voor een optimaal lichaam en een optimaal brein. Aldus zijn therapieën "trainingen" of "cursussen" geworden en gingen antidepressiva voor velen dienen als een soort "prestatiepil". De vraag of dat problematisch is, leidt tot een discussie over de ideale maatschappij.

Wat is ACT?
Ando Rokx , klinisch psycholoog/psychotherapeut werkzaam bij het team stemmingsstoornissen bij het RGC van GGNET in Apeldoorn, waar hij behandelingen en onderzoek doet met ACT bij depressie.
Rien Bos SPV, verbonden aan: GGnet Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek.
Hij geeft daar een module ACT voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek.

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt je geleerd je te richten op zaken die je op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit vraagt van de deelnemers een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Uitgangspunt van ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Mindfulness
Jos de Munnink, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Werkt als preventiefunctionaris bij GGNet en geeft diverse cursussen waaronder Mindfulness en Voluit Leven.

Mindfulness betekent: je bewust zijn van wat er gebeurt en in contact zijn met wat je daarbij ervaart. Mindfulness is een vorm van meditatie en een manier van leven. Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid en vaardigheden zijn te leren. Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet oordelende observatie, die bevordert dat je leert uit wat je meemaakt en afstand neemt van je negatieve automatische gedachtepatronen. In de cursussen ligt het accent niet op praten en niet op het probleem van de deelnemer maar op doen en oefenen. Bijna alle GGZ instellingen in Nederland bieden op dit moment cursussen mindfulness aan, zowel preventief als curatief. Daarnaast zijn veel vrijgevestigde hulpverleners actief om dit aanbod onder de aandacht te brengen.