Studiemiddag 29 november 2007

Studiemiddag 29 november 2007   van 13.00 – 17.30 uur te Utrecht Lunetten,
met aansluitend een feest met buffet en optreden van de band Digifunck.

Aantal inschrijvingen was: 162
Aantal inschrijvingen buffet en feest : 80

De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden Ter gelegenheid van de beëindiging van de MGZ-GGZ en de voortzetting van de Post HBO SPV

V&VN-SPV en Hogescholen Amsterdam, Breda, Groningen, Heerlen, Nijmegen

Eind december 2007 zullen de laatste getuigschriften  worden uitgereikt aan SPV-en die de MGZ-GGZ met goed gevolg hebben afgerond. 
Zeven Hogescholen werkten jarenlang samen met de beroepsvereniging en het veld om breed inzetbare SPV-en op te leiden. Deze opleiding stopt eind 2007 omdat:
  • De opleiding niet past in de bachelor-master structuur
  • Het ministerie van OC&W deze opleiding niet meer bekostigt.

De SPV opleiding (MGZ-GGZ) bestaat vanaf 1970 maar kent een langere voorgeschiedenis onder verschillende benamingen; deze specialisatie voor psychiatrisch verpleegkundigen bestaat namelijk vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw.

Decennia lang hebben zowel het beroep als de opleiding zich aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen en vragen. Dit betekende jaren lang dat de aandacht vooral gericht was op voorkómen van opname en goede nazorg.
Na de Tweede Wereldoorlog lag het accent vooral op het opbouwen van een gezonde samenleving via preventie en een gezonde ontwikkeling van de jeugd. 
Tot eind jaren zestig was er nog sprake van invloed van de kerk; ook organisaties voor geestelijke volksgezondheid waren herkenbaar door hun religieuze signatuur. De jaren zeventig worden gekenmerkt door aandacht voor andere organisatievormen, meer inspraak van cliënten - de antipsychiatrie! - en verlaging van de drempel naar voorzieningen. Een grote stroom mensen met psychosociale problematiek werd opgevangen door hulpverleners (waaronder SPV-en) die zich profileerden als therapeut.

De sociale psychiatrie bleef zich richten op mensen met langdurige en complexe, meervoudige problemen. Hoewel de SPV zich richtte op verschillende doelgroepen kwam zij na de extramuralisering, eind jaren tachtig en begin jaren negentig, weer duidelijker in beeld voor bovengenoemde doelgroep.
De ontwikkelingen in de GGZ en de maatschappij vragen om oog te blijven houden voor de wisselwerking tussen de cliënt en zijn of haar systeem. Steeds meer organisaties in de omgeving van de cliënt zijn op één of andere manier betrokken bij de verschillende zorgvragen. Dat vraagt om afstemming, instemming en soms je stem laten horen. In de eerste plaats de stem van de cliënt, die steeds vaker doorklinkt in de praktijk en de opleiding. Hetzelfde geldt voor de familie.  In de tweede plaats de stem van de beroepsgroep zelf.
Of de stem van de SPV  krachtig genoeg is in het brede veld van de sociale psychiatrie zal de toekomst moeten uitwijzen. Het beëindigen van de MGZ-GGZ betekent niet dat er geen SPV-en meer worden opgeleid; integendeel.

Vanuit  de wens om, gezamenlijk met de opleidingen, cliënten- en familieorganisaties, de beroepsvereniging en het werkveld,  te blijven werken aan een sociale psychiatrie hebben 4 opleidingen een nieuwe Post HBO SPV-leergang opgezet.

Deze studiemiddag zal hieraan zeker aandacht besteden.

Personalia

Ivonne van der Padt       Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Marius Romme               Oud-hoogleraar Sociale Psychiatrie
Wilma Boevink               Beleidsmedewerker Trimbos
Drs. Flip-Jan van Oenen  Arts en systeemtherapeut van het Acuut Behandelteam
                                    JellinekMentrum Amsterdam en Supervisor van de NVRG
Clemens Ruland             SPV bij de polikliniek forensisch jeugdpsychiatrie van de
                                    Bascule, academisch centrum voor kinder- en
                                    jeugdpsychiatrie, Amsterdam
Cemil Bozkir                 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Jos Haverkort                Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Jeanette van der Veen
Maarten Boogerd           Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Frans Klein Ikink            Psychiatrisch maatschappelijk werker Dijk & Duin Castricum
                                    Functionaris mannenhulpverlening

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst.

13.30 Opening en inleiding door middagvoorzitter.
         Ivonne van der Padt

13.45 Einde of nieuw begin?
         Marius Romme en Wilma Boevink

14.15 Workshops en Inleidingen: wie, wat, waar
         Ivonne van der Padt

14.30 Start ronde 1 Lezingen of Workshops

15.15 Pauze

15.45 Start ronde 2 Lezingen of Workshops

16.40 Afsluiting van de middag.
         Frans Verberk, voorzitter V&VN-SPV

17.00 Borrel en netwerken

18.00 Een Caribisch en Tapas Buffet >> de menu's in detail

20.00 Feest met optreden van de band DIGIFUNCK >> meer over deze band
         U ontvangt consumptiebonnen en er zal ook een theatrale act worden opgevoerd.

Workshopsen/of interactieve lezingen

Interactieve Lezing   
Systeeminterventies in crisissituaties
         Drs. Flip-Jan van Oenen
         Arts + systeemtherapeut van het Acuut behandelteam Jellinek Mentrum
         Amsterdam Supervisor van de NVRG.

Workshop 2              
Forensische jeugdspsychiatrie, kenmerken van de doelgroep,
behandelmethoden (FFT) en de rol van de SPV.
         Clemens Ruland
         SPV bij de polikliniek forensisch jeugdpsychiatrie van de Bascule,
         academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in Amsterdam.

Workshop 3
Transculturele hulpverlening
         Cemil Bozkir

Workshop 4
E-therapy: Digitale behandelmogelijkheden
         Jos Haverkort & Jeannette van der Veen

Workshop 5
Persoonlijkheidstoornissen bij ouderen
         Maarten Boogerd

Workshop 6     
"Mannenhulpverlening, verslaving en het ontstaan van dubbele diagnoses"
Aandacht voor Mannelijkheidscoderingen, de Prestatiedriehoek en de vader-zoon relatie.
         Frans Klein Ikink
         Psychiatrisch maatschappelijk werker Dijk&Duin Castricum.
         Functionaris mannenhulpverlening


logo-hva
logo-zuyd

logo-arnhem-nijmegen

logo-avans logo-hanzehs