Studiemiddag 18 mei 2006

Studiemiddag 18 mei 2006   van 13.00 - 16.30 uur te Utrecht Lunetten

Aantal inschrijvingen op 17-05-2006: 172 (capaciteit 200 deelnemers)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde onder gesternte van ZvW, WMO en DBC!
Er verandert veel in de financiering én organisatie van de gezondheidszorg.
De Zorgverzekeringswet (ZVW) is ingevoerd, er is een start gemaakt met de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is op komst. Wat betekenen deze veranderingen voor het werk van de SPV? Komen de uitgangspunten van de sociaal psychiatrische verpleegkunde nu onder druk te staan, of dienen zich juist kansen aan? De veranderingen zouden moeten leiden tot meer cliëntgericht werken, maar gebeurt dat ook? De NVSPV wil de uitgangspunten van de sociaal psychiatrische verpleegkunde behouden, ook in de veranderende omgeving.

Tijdens deze studiemiddag willen we verder verkennen wat er zoal in het land gebeurt. Welke ervaringen zijn opgedaan met bijvoorbeeld 'stepped care', DBC's en de SPV in de 1 e lijn? Welke ideeën leven er over de mogelijkheden die de WMO kan bieden aan kwetsbare mensen? En wat kan de SPV hierin doen? Tijdens deze studiemiddag bezinnen we ons op de vraag welke kansen en belemmeringen de veranderingen met zich mee brengen en hoe de sociaal psychiatrische verpleegkunde verder versterkt kan worden.

Sprekers
Carla J.TH. Raben
Middagvoorzitter: SPV en bestuurskundige. Was 22 jaar werkzaam in de GGZ en stapte daarna over naar de Thuiszorg als projectmanager en beleidsadviseur Geestelijke Gezondheidszorg. Oud-voorzitter van de NVSPV en FVGGZ. Carla is nu partner van Zorgprofessie, een bureau voor verbetertrajecten in de gezondheidszorg.

Aart Eliens
Verpleegkundige en verplegingswetenschapper en programmaleider AVVV en docent aan de masters ANP van INHOLLAND te Amsterdam. Was in het verleden onder meer werkzaam voor het (toenmalige) Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum, Hogeschool Alkmaar,het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO te Utrecht en het lectoraat Best Practice in de GGZ verpleegkunde. Hij publiceerde een reeks artikelen en boeken over onder meer verpleegkundige theorievorming, kwaliteitszorg en richtlijnen.

Hans Tieken
Full-time manager, van oorsprong psycholoog / psychotherapeut. Inhoudelijke ervaring met de Jeugd-GGZ, GGZ-preventie, de psychiatrie en de verslavingszorg. Afgestudeerd als Master in Health Administration (Tias). Lid van de LWDO sinds de oprichting van deze werkgroep (insteek: verslavingszorg) en thans Adviseur Raad van Bestuur van de Jellinek.

Henny van Doremalen
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met VO. Teamleider van INDIGO; voorziening voor 1e lijns GGZ in de provincie Utrecht.

Gerard Lohuis
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met VO, verpleegkundedocent aan de Hanze Hogeschool Groningen. Hij is schrijver van verschillende artikelen en boeken over de sociaal psychiatrie. Grote bekendheid heeft hij met het boek Van Bemoeizorg naar Groeizorg. De heer Lohuis is redacteur van het vakblad SP van de NVSPV.

Programma
13.00 Aankomst en ontvangst.

13.30 Opening door middagvoorzitter.
         Carla Raben.
13.40 'De maatschappelijke waarde van verpleegkundigen:
         verpleegkundige in zelfstandige zorgpraktijk'
         Aart Eliens
14.20 'DBC's in de Geestelijke Gezondheidszorg'
         Hans Tieken

14.55 Pauze

15.15 'Mentale ondersteuning, direct en dichtbij: SPV in de 1 ste lijns GGz'
         Henny van Doremalen
15.45 'De sociaal psychiatrische WMO; over mogelijkheden en valkuilen'
         Gerard Lohuis
16.15 De speerpunten van de middag.
         Carla Raben
16.30 Afsluiting van de middag.

Gelegenheid voor een drankje.