Studiemiddag 24 november 2005

Studiemiddag 24 november 2005   van 13.00 - 16.30 uur te Utrecht Lunetten

Aantal inschrijvingen op 15-11-2005 > 246

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige als familietherapeut.
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in een klinische of ambulante setting of in de eerste lijn moet voldoende zelfbewust zijn, van zichzelf en van de context en de rol die ze vervult. De SPV-en moeten zich meer 'zichtbaar' maken.

Met de inleiding getiteld "Op weg naar een contextuele GGZ-verpleegkunde" geeft  Martin Morsman, SPV GGZ Drenthe en docent sociaal psychiatrisch verpleegkunde Saxion Hogescholen zijn presentatie. Na een korte schets van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg zal hij nader ingaan op de relevantie van  Dr. S. Smoyak's werk voor de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg.

Op deze studiemiddag zal de Amerikaanse mevrouw Dr. S. Smoyak, psychiatrisch verpleegkundige en bijzonder hoogleraar in de gezondheidssociologie, een presentatie geven over het General Systems Model (gebaseerd op de algemene systeemtheorie van Ludwig Von Bertalanffy). Deze algemene systeemtheorie heeft mevrouw Smoyak gecombineerd met de sociaal-interactie theorie van Harry Bredemeier (Emeritus professor in de sociologie).

Haar theorie is wetenschappelijke en methodisch en richt zich op allerlei fenomenen in sociale systemen.
Zij zal een operationeel model presenteren dat ze geschikt gemaakt heeft voor hulpverleners van verschillende niveaus binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze zal in het bijzonder ingaan op het belang van de diverse gezinsdynamieken voor de directe hulpverlening.

In de tweede lezing zal mevrouw Smoyak ingaan op de rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de eerstelijn. Hier wordt aandacht besteed aan het cliƫntencontact, de plaats van de SPV binnen de organisatie en de afstemming van specialistische taken, rollen en verantwoordelijkheden.

Programma
13.00 Aankomst en ontvangst.
13.30 Opening door middagvoorzitter.
         Jan de Lange
13.45 'Op weg naar een contextuele GGZ-verpleegkundige'
         Martin Morsman
14.15 'De SPV als familietherapeut '
         Dr. S. Smoyak
15.00 Pauze.
15.30 Eerstelijns Gezondheidszorg: 'nieuwe' professionele rollen en verwachtingen;
         de rol en positie van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de
         eerstelijn en de ambulante zorg
         Dr. S. Smoyak
16.30 Afsluiting van de middag.
         Gelegenheid voor een drankje .

De lezingen van mevrouw Smoyak worden in het Engels gegeven, er is een tolk aanwezig.

Gegevens sprekers:
• Jan de Lange: Psychotherapeut en systeemtherapeut, Supervisor en leertherapeut van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)
•  Martin Morsman: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Hoofddocent spv-opleiding op Saxion Hogeschool te Enschede
•  Shirley A.. Smoyak, RN, PhD, FAAN: Psychiatrisch verpleegkundige / bijzonder hoogleraar in de gezondheidssociologie. Werkzaam o.a. op de Rutgers-the State University of New Jersey,USA. Meer informatie over deze bijzondere verpleegkundige policy.rutgers.edu