Studiemiddag 26 mei 2005

Sociaal psychiatrie en presentie

Aantal inschrijvingen op 26-05-2005 > 171

De laatste jaren is de SPV wakker geschud. De GGZ is zich in een hoog tempo aan het vernieuwen ( GGZ Nederland rapport: 'De krachten gebundeld'), de GGZ als onderneming betekent veelal een bureaucratische en professionele verenging van het werk, de inhoud van het werk van de SPV komt op de tocht te staan.
Tegelijkertijd zijn er vele nieuwe initiatieven en typen zorgaanbod waarin SPV-en een eigen plaats innemen: SPV in de eerste lijn, SPV-en in zorgprogramma's, SPV in de wijk, SPV in de Acute Zorg.

Bij al deze ontwikkelingen komen enkele vragen in zicht: vanuit welke grondslagen doet de SPV haar werk, hoe blijft de SPV overeind in een hulpverleningswereld van dbc's, productie, ketenzorg en bureaucratie én welke koers zet de SPV in om het vakgebied Sociale Psychiatrie herkenbaar op de kaart te houden?
Deze studiemiddag gaan Andries Baart en Ben Venneman deze vragen onder de loep nemen!!
Wat is er allemaal voor handen? Wat gaat er over tafel op de 26e mei 2005?

De presentietheorie heeft een duidelijke plaats ingenomen in de discussie hoe hulpverlenen op een eigen wijze gepraktiseerd wordt. Doortje Kal heeft ook haar aandeel gehad - met kwartiermaken - in het aanreiken van inzichten en wijze van werken die het proces van vermaatschappelijking ondersteunen.
In het boek Sociale Psychiatrie ( Onderwater e.a., 2004) wordt de toon gezet voor goede sociaal-psychiatrische praktijken. In 2004 is ook het Beroepsdeelprofiel SPV verschenen. Dit document geeft kleur aan de SPV als professional, welke plaats zij inneemt in het geheel aan (verpleegkundig) zorgaanbod en welke kerntaken de essentie vormen van het SPV werk.
Je zou kunnen zeggen dat er in de afgelopen jaren veel voorwerk verricht is om het SPV-vakgebied te voorzien van grondslagen.

Ben Venneman en Andries Baart knopen deze middag de inzichten van sociale psychiatrie, de plaats van de SPV in de nabije toekomst ( Beroepsdeelprofiel SPV) en de presentietheorie aan elkaar. Samen de grondslagen van het SPV vakgebied nauwgezet beschouwen en vooral welke praktische invulling komt er te voorschijn voor de SPV!

Het wordt een inspirerende middag waarin de deelnemers ook een actieve rol hebben. Met kleur op de kaken, een wakker gemoed en veel gespreksstof zullen de deelnemers huiswaarts keren!
Meer informatie over de presentiebenadering: www.presentie.nl

Inleiders:
•  Jaap te Velde: Dagvoorzitter. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
•  Prof. Dr. Andries Baart: Staffunctionaris bij de stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast bijzonder hoogleraar in de Vakgroep Praktische Theologie en Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
•  Ben Venneman MSc.N: Is zelfstandig gevestigd adviseur, trainer en coach en is werkzaam in projecten: de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs

Programma
13.00 - 13.30 uur Aankomst en ontvangst.
13.30 - 13.40 uur Opening door vice-voorzitter Jaap te Velde
13.40 - 14.45 uur Inleiding SPV op koers
            Ben Venneman
14.45 - 15.10 uur Pauze
15.10 - 16.15 uur Presentiebenadering
            Andries Baart
16.15 - 16.30 uur Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter
16.30 - 17.00 uur Gelegenheid voor een drankje