Studiemiddag 4 november 2004 - Breda

Jubileumlogo
Vermaatschappelijking van de GGZ zorg.

Inschrijvingen 04-11-2004 : 72

Waarom nu vermaatschapplijking?
Al vanaf 1984 wordt er over vermaatschappelijking geschreven en gesproken. Men wilde buiten de muren van de psychiatrische ziekenhuizen opvang en behandeling bieden aan mensen met psychiatrische problematiek. Er werd gestreefd naar een eenvoudige integratie van de psychiatrische patiënt in de maatschappij. Kan men na 20 jaar zeggen dat de psychiatrische patiënt geïntegreerd is in de maatschappij? Een pasklaar antwoord zullen we deze middag niet krijgen, maar wat dan wel?
Op de studiemiddag zullen er een aantal enthousiaste mensen hun ervaringen vertellen over en met 20 jaar vermaatschappelijking.

De twee lezingen zullen met name gaan over het proces van vermaatschappelijking.
Want om dit proces te laten slagen zijn er een groot aantal veranderingen noodzakelijk. Hoe staat het daarmee en is het reëel om te verwachten dat al deze veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wat betekent dat voor het vermaatschappelijkingproces als geheel?

Workshops
Hoe en of de integratie op gang is gekomen willen we in onderstaande workshops duidelijk maken.

De kenniskring Vermaatschappelijking in de zorg van de Avans Hogeschool Breda verzorgt workshop 1:
Vermaatschappelijking; een diffuus proces naar een helder begrip is het onderwerp voor deze middag.
De projecten op het terrein van vermaatschappelijking zullen besproken worden en naast het uitwisselen van inhoud en de projecten is er ruimte om van gedachten te wisselen rondom enkele stellingen m.b.t. het onderwerp. Zal de maatschappij klaar zijn voor vermaatschappelijking?

De gemeente Breda verzorgt workshop 2:
Bij de gemeente is er onderzoek geweest rondom integratie van cliënten met beperkingen, waaronder psychiatrische patiënten. Zij zullen aangeven welke voorwaarden er nodig zijn om vermaatschappelijking te realiseren binnen de gemeente. Welke instanties heb je nodig om als cliënt te integreren en werken de instanties even goed samen?

Twee ervaringsdeskundigen verzorgen workshop 3:
Beiden zijn ze in dienst van de GGZ en hebben een aantal projecten opgezet om samen met de GGZ-instellingen veranderingen te laten plaatsvinden om vermaatschappelijking te realiseren.
Welke projecten zijn dit en wat is er voor nodig om hulpverleners te motiveren om vermaatschappelijking meer eigen te maken?

Twee Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen verzorgen workshop 4:
Beiden werken ze binnen het ACT-team, een pilot binnen de GGZ in Nederland.
Zij zullen uitleggen wat een ACT-team inhoudt en waarom juist SPV-en een belangrijke taak hebben binnen vermaatschappelijking. Welke methodieken heb je nodig om de cliënt zijn rol in de maatschappij te behouden?

Men kan zich voor twee workshops inschrijven, inschrijving gebeurt ter plekke.

Studiemiddag, voor wie?
De studiemiddag is bedoeld voor alle sociaal psychiatrische verpleegkundigen, studenten MGZ, medewerkers uit de GGZ en geïnteresseerden uit cliënten- en maatschappelijke organisaties.

Aan deze studiemiddag werken mee:
-Irene Tolner Coördinator Bestuurslid NVSPV
-Robbert Gobbens Middagvoorzitter Voorzitter van de onderwijscommissie
 afdeling verpleegkunde Avans Hogeschool te Breda.
-Rick Kwekkeboom Lezing 1 Lector Vermaatschappelijking in de zorg Avans
 Hogeschool te Breda.
-Hanneke Henkens Lezing Rehabilitatiedeskundige en programmacoördinator
 GGZ-Eindhoven.
-Trudy Wajon en Anouk van Lange: Workshop 1 Leden kenniskring
 vermaatschappelijking in de zorg Avans Hoge School te Breda.
-Juan Seleky Workshop 2 Beleidsmedewerker Gemeente Breda.
-Roland van den Nieuwenhuizen en Ervaringdeskundigen
-Daan Schinning Workshop 3 GGZ-Eindhoven.
-Susan Jansen en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
-Door de Graauw Workshop 4 GGZ-Eindhoven.
-Kloetje en het gedoetje. Entertainment.

Programma
13.00 Aankomst en een spetterend ontvangst door Kloetje en zo!
13.30 Opening studiemiddag door Irene Tolner en Robbert Gobbens.
13.45 "De waarde van vermaatschappelijking"
         Lezing door Rick Kwekkeboom.
14.10 "Rehabilitatie en maatschappelijke participatie"
         Lezing door Hanneke Henkens.
14.35 Pauze met een vermakelijke rondgang door Kloetje en het gedoetje.

15.15 - 15.40 workshops 1e ronde
"Van een kleiles om de hoek tot het verkopen van het hele instellingsterrein"
Workshop 1 door Anouk van Lange en Trudy Wajon.
"Achter schuttingen en geraniums"
Workshop 2 door Juan Seleky.
"Ervaringsdeskundigheid onbetaalbaar, maar geen stuiver waard"
Workshop 3 door Daan Schinning en Roland van den Nieuwenhuizen.
"S.P.V. een belangrijke pion in het proces van vermaatschappelijking"
Workshop 4 door Susan Jansen en Door de Graauw.

15.45- 16.10 Workshops 2e ronde

16.10 Forum.
16.45 Plenaire afsluiting met gelegenheid tot een drankje.

De studiemiddag vindt plaats in:
Avans Hogeschool
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Telefoon (076) 525 05 00
Website: www.avans.nl