Studiemiddag 12 mei 2004 - Utrecht

Jubileumlogo
Kwaliteiten belicht!
Interculturalisatie, coaching en consultatie

in de beroepspraktijk van de SPV

Inschrijvingen 24-04-2004 : 58

Studiemiddag NVSPV in samenwerking met Hogeschool van Utrecht Opleiding MGZ/GGZ en VO-SPV, woensdag 12 mei 2004, van 13.00 tot 16.30 uur

De cliënten van de geestelijke gezondheidszorg zijn in een hoog tempo aan het veranderen, van blank en Nederlander naar gekleurd uit alle hoeken van de wereld. In de Randstand is inmiddels al zo'n zestig a zeventig procent van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg instellingen van allochtone afkomst met de status van migrant of vluchteling. De komende jaren zal dit alleen maar toenemen.
Als (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen zorg willen bieden dat aansluit bij de behoeften en vragen van de cliënten m.n. bij cliënten afkomstig uit andere culturen, zullen psychiatrisch verpleegkundigen, professionele aandacht moeten besteden aan de culturele achtergrond van hun cliënten Dit vraagt een andere competentie.

In deze studiemiddag willen wij stilstaan bij de interculturele attitude en vaardigheden van de GGZ verpleegkundige bij consultatie en coaching.

Studiemiddag, voor wie?

SPV'en, GGZ-verpleegkundigen, andere functionarissen uit de GGZ en geïnteresseerden uit cliënten- en maatschappelijke organisaties.

Middagvoorzitter
Marga Smit
Manager MGZ-opleidingen Hogeschool Utrecht

Inleiders
Annechien Limburg Okke
Psychiater GGZ Altrecht; medeauteur 'Culturen binnen psychiatriemuren'.

Marjon Arends
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige; stafdocent VO-SPV; medeauteur: 'Omgaan met verschillen' en 'Het ondergesneeuwde lichaam'

Workshopinleiders
Marijke Buwalda
Sociaal psychiatrisch verpleegkundig, Andragoloog; stafdocent MGZ-GGZ

Rietje Wesenbeek
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige; stafdocent MGZ-GGZ

Amaryllis Sprock
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij 'De Meren' in Amsterdam

Riet van Dommelen
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Politicoloog, Productmanager VO-SPV

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening door de middagvoorzitter Marga Smit
13.40 uur "Interculturalisatie vanzelfsprekend"
               Annechien van Limburg-Okke
14.10 uur "Een driedubbele loop"
               Marjon Arends
14.40 uur Pauze
15.00 uur Workshops:
               1. Moeten we hulpverlening aan oudere migranten politiseren?
                   Rietje Wesenbeek
               2. Heimwee
                   Amaryllis Sprock
               3. Het uiteenvallen van het systeem door migratie
                   Marijke van Buwalda
               4 Spelen met rollen en kwaliteiten
                   Riet van Dommelen
16.15 uur Uitwisseling naar aanleiding van de workshops
               onder leiding van de middagvoorzitter
16.30 uur Afsluiting van de middag
               Gelegenheid voor een drankje