Studiemiddag 7 april 2004 - Heerlen

Jubileumlogo
Door clienten gestuurd?
Clientenparticipatie in de GGZ-regio Limburg


Inschrijvingen 07-04-2004 : 76

Regionale studiemiddag, georganiseerd in samenwerking met de hogescholen in Nederland met een MGZ/GGZ-opleiding.

In de GGZ staat het begrip cliëntenparticipatie al geruime tijd op de agenda. Cliëntenparticipatie leeft bij cliënten, familieleden, hulpverleners, beleidsverantwoordelijken, financiers, opleiders en wetenschappers. Cliëntenparticipatie leeft, maar wat merkt de cliënt daarvan?
In de jongste generatie zorgprogramma's wordt het cliëntperspectief nadrukkelijk meegenomen. Vanaf welk moment wordt de cliënt betrokken bij het programmaontwerp? En zijn de keuzemogelijkheden voor cliënten daarmee daadwerkelijk toegenomen? Een criterium bij de bekostiging van de zorg aan GGZ-cliënten is de mate waarin de hulpverlener en de zorgorganisatie erin slagen om vraaggericht te werken. Het streven is de moeite waard, maar hoe geef je vraaggerichte zorg handen en voeten? Cliëntenparticipatie veronderstelt een wijziging van beleid op alle niveaus van een zorgorganisatie. De cliëntvertegenwoordigers worden volop betrokken bij de gewenste 'kanteling van de organisatie' die dat met zich meebrengt. Welke resultaten ervaren alle betrokkenen van deze kanteling?

Op een mooie woensdagavond in april gaan we in op de gestelde vragen met beschouwingen, een paneldiscussie, goede voorbeelden uit de regio en presentaties van vernieuwende initiatieven. Als dit aanbod aansluit bij de vragen die u zich stelt in de dagelijkse (SPV)-praktijk nodigen we u uit om actief deel te nemen aan deze veelzijdige bijeenkomst. Het programma bestaat uit twee inleidingen en een keuzeaanbod van 5 workshops onder het motto: cliëntenparticipatie, wie wordt er beter van?

Studiemiddag, voor wie?
SPV-en, overige medewerkers uit de GGZ, cliënten en geïnteresseerden uit cliënten- en maatschappelijke organisaties.

Waar?
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Nieuw Eyckholt 300 6419 DJ Heerlen openbaar vervoer (bus)
Station - uitgang busstation - lijn 1-9-33-38-40-50 en 52 - halte "Hoge-school Zuyd".
Openbaar vervoer (trein)
Reistijd: Intercity Roermond - Heerlen: 35 min, Sittard-Heerlen: 15 min.

Wandel- en fietsroute
Vanaf station - uitgang Centrum - Stationstraat - Schakelweg - Looierstraat - Nieuw Eyckholt. (Wandelroute: 20 minuten, fietsroute 5 minuten)

Auto
Komende uit de richting Eindhoven: afrit "Heerlen" volgen (N281) - afrit "Heerlen-Centrum" - einde afrit rechts (Nieuw Eyckholt) - na rotonde 1e straat rechts.
Komende uit de richting Maastricht: afrit 7" Heerlen-Centrum"- einde afrit links (Kennedylaan) - na rotonde 1e straat links.

(Bezoekers van de hogeschool worden vooraf door hun gastvrouw of -heer aangemeld bij de receptie. Er is bij de lokatie Nieuw Eyckholt sprake van beperkte parkeergelegenheid. Mocht de parkeerplaats bij uw aankomst vol blijken te zijn, dan wordt u door de receptie verwezen naar de parkeergelegenheid bij de Koekoekstraat. Deze ligt op ca. 5 minuten loopafstand van het gebouwencomplex.)

Programma

15.15 uur ontvangst

16.15 uur opening door voorzitter Jeanne Derks

16.30 uur Cliëntenparticipatie: De stand van zaken in de regio!
               Dorothé van Slooten

17.00 uur Zorg door de cliënt gestuurd!
               Marius Romme

Intermezzo

17.45 - 18.30 uur 1e workshopronde
•  Paneldiscussie: 'Hoe meetbaar is een vraaggerichte bejegening?'
•  Masterclass 'Hoe bevorder ik cliëntparticipatie?'
•  Managementcase: 'Vraaggerichte-, en vraaggestuurde zorg, hoe organiseer je dat?'
•  Gebruik van nieuwe media in de virtuele ontmoeting tussen klant en SPV.
   'Hoe pakken we dat aan?'
•  Case: 'Wat doet de cliënt en de SPV met ervaringsdeskundigheid?'

18.30 uur Pauze met soep en broodjes

19.15 - 20.00 uur 2e workshopronde
zie aanbod bij 1 e workshopronde

Plenaire afsluiting van 20.15 - 20.45 uur

Daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje