Studiemiddag 19 februari 2004 - Groningen

Jubileumlogo
Reden tot zorg! Ontwikkelingen in de bemoeizorg.

Inschrijvingen 13-02-2004 : 200

Regionale studiemiddag, georganiseerd in samenwerking met de hogescholen in Nederland met een MGZ/GGZ-opleiding.

Voor de mensen die leven in de marge van de samenleving is de GGZ-hulp onvolledig en sluit nog onvoldoende aan bij de zorgvraag. Dak- en thuislozen met psychische problematiek maar ook verslaafden komen zorg tekort. Zorgprojecten zijn in ontwikkeling maar het signaleren en op weg helpen naar een beter bestaan komen moeizaam op gang. Met welke attitude benadert de hulpverlening deze doelgroep? Wat is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt? Is de huisarts nog voldoende in staat om vroegtijdig de problematiek in complexe gezinssituaties te signaleren en te interveniëren? Vroeger ging de B-nazorgzuster op de Solex op stap om patiënten met psychiatrische problemen thuis te bezoeken. Moet de GGZ-verpleegkundige op de scooter de straat op en de wijken in? Op zoek naar de cliënt met zijn verwanten en direct betrokkenen?

Waar?
Hanze Hogeschool
B. Eyssoniusplein 18 Groningen

Met de auto: A28 Assen richting Groningen of vanuit Drachten richting Groningen; ga de Ringweg op en volg de ANWB-borden naar het Academisch Ziekenhuis Groningen. U rijdt voorbij het AZG de Petrus Kamper-singel op; de verkeerslichten over gaat deze weg over in de J.C Kapteijnlaan; na 50 m. links is het Eyssoniusplein.

Openbaar vervoer
Het advies is om een treintaxi te nemen, waarmee u direct bij het Eyssoniusplein 18 wordt afgezet. Het Academisch Ziekenhuis Groningen is bereikbaar met het openbaar vervoer: Arriva-lijn 4 gaat vanaf het Centraal station naar de hoofdingang van het AZG, van hieruit is het nog 10 minuten lopen naar het Eyssoniusplein.

Voor wie?
SPVen, GGZ verpleegkundigen, disciplines uit de GGZ, geïnteresseerden uit cliënten- en maatschappelijke organisaties.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst

13.30 Opening door middagvoorzitter Ronald Schilperoort

13.50 SPV, schakel tot bemoeizorg in de huisartsenpraktijk
Liselotte Fischer

14.10 Dilemma’s in het casemanagement’
Frits Nijboer

14.30 Wie bemoeit zich met de verwanten van de cliënten met dubbeldiagnose
Hanneke Voor in ’t Holt

14.50 Pauze

15.10 ‘En voelen we ons geholpen?’
Marlieke de Jonge

15.35 Forum discussie aan de hand van knelpunten uit het veld
Panel bestaat uit de sprekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties

16.15 Samenvatting door de middagvoorzitter

16.30 Afsluiting van de middag
Gelegenheid voor een drankje.

Deze werkconferentie is mede tot stand gekomen door sponsering van de firma Eli Lilly B.V.