Studiemiddag 1 november 2001

De OGGZ in Beeld.

De vermaatschappelijking in de GGZ heeft ons als SPV-en voor een aantal problemen geplaatst. Op deze studiemiddag willen wij aandacht besteden aan ontwikkelingen in de OGGZ. Vraagt de OGGZ om minimale hulpverleninginterventies of zijn maximale interventies nodig? Is een vorm van extramurale hospitalisatie en afhankelijkheid een (ongewenst) neveneffect van vermaatschappelijking?

Er wordt stil gestaan bij de methodiek waarin het leggen van contact, het bieden van zorg aan mensen die zorg mijden, centraal staat. Tevens wordt uitgebreid belicht, het vraaggericht werken en omgaan met de buurt.

Sprekers
Mevr drs. J. Wolf (voorzitter), andragologe bij het Trimbos-instituut, waar zij als hoofd programma opvang en maatschappelijke zorg werkzaam is.

Dhr G. Lohuis, SPV, werkzaam binnen de OGGZ in Groningen. Daarnaast o.a. in dienst bij Cenzor opleidingscentrum van de GGZ Groningen.

Mevr D. Kal, studeerde o.a. aan de Sociale Academie. Eind oktober hoopt ze aan de Universiteit voor Humanistiek te promoveren. Werkend als preventie medewerker bij de Riagg Haagrand, was zij initiatiefnemer van het Zoetermeerse project Kwartiermaken.

Dhr mr. drs. G. van Gemert, jurist en psycholoog, manager bij GGZ Nederland. Publiceerde eerder dit jaar o.a. in de Volkskrant over de illusie, dat het mogelijk zou zijn de straat definitief te ontdoen van `lastige` mensen.

Dhr R. Schilperoord, SPV, werkzaam bij de GGZ Groningen als preventie medewerker en als opleider bij Cenzor.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter, Judith Wolf
13.40 De OGGZ in beeld: De cliënt, Gerard Lohuis
14.05 De SPV-en als kwartiermaker en presentiebeoefenaar. Doortje Kal

14.30 Pauze

15.00 Veiligheid en overlast; een bestuursprioriteit van GGZ Nederland, Goof van Gemert
15.25 De OGGZ in beeld: De samenwerking tussen instellingen. Ronald Schilperoord
15.50 Forum discussie onder leiding van de middagvoorzitter.

16.20 Afsluiting van de middag. Gelegenheid voor een drankje