Studiemiddag 30 mei 2001

De SPV in de eerstelijn, de methodische aspecten.

Deze studiemiddag is het vervolg op de studiemiddag van november 2000: “De zorg in de eerstelijn, de SPV een zorg?” Tijdens de eerste bijeenkomst stond de vraag centraal: “Gaat de SPV als generalist werken in de eerste lijn of profileert de SPV zich als gespecialiseerd verpleegkundige, vanuit een hoger echelon in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg?”

In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de methodiekontwikkeling ten behoeve van het werken in de eerstelijn. Vanuit een theoretisch en praktisch oogpunt zal het werk in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg nader verkend worden.
De vraag: ”Wat wordt de cliënt er beter van?”, zal centraal staan.

Sprekers
Dhr K. Onderwater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam als stafmedewerker vermaatschappelijking en eerstelijn bij Mentrum in Amsterdam.

Dhr drs W.J. de Vries, andragoog en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en verbonden aan het steunpunt Tussen de Lijnen.

Dhr W. Kannekens, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam voor verschillende Amsterdamse instellingen.

Mevr M. L. Seelen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam bij Parnassia voor het project: “Samenwerking huisartsen - GGZ Den Haag”.

Dhr C. Kroes, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam bij de Gelderse Roos locatie Veluwe Vallei.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter, Kees Onderwater
13.40 De behandeling in de eerstelijn. Marie-Louise Seelen
14.05 Werkt de SPV in de huisartsenpraktijk volgens een vaste methodiek? Chris kroes

14.30 Pauze

14.50 Leer mij de praktijk kennen. Wim de Vries
15.15 Integratie project Westerpark / Oud-West: ‘Psychiatrische zorg in de buurt’, Wim Kannekens
15.40 Forum discussie onder leiding van de middagvoorzitter

16.15 Afsluiting van de middag en gelegenheid voor een drankje