Studiemiddag 24 mei 2000

Voorlichting: Invoering en consequenties FWG 3.0

Op veler verzoek organiseert het bestuur van Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen in samenwerking met de AbvaKabo, een studie/thema middag over de invoering van de FWG 3.0.
Voor de pauze wordt u geïnformeerd over de achtergronden en de systematiek van dit functiewaarderingssysteem.
Na de pauze een casus met de SPV-functie in de hoofdrol. Uiteraard bent u dan tevens in de gelegenheid omvragen en opmerkingen over dit onderwerp te stellen.

Programma

13.30 Opening door de middagvoorzitter

13.35 Inhoudsdeskundige de heer J. Vos, AbvaKabo
- Achtergronden FWG 3.0 in de zorgsector
- Het FWG 3.0 systeem
- Functiebeschrijvingsfase
- Functiewaarderings en indelingsfase
- De bezwaarprocedure’s.

14.30 Pauze

14.50 Hervatting programma
- Indeling van een SPV-functie
- Gelegenheid tot het stellen van vragen

16.15 Afsluiting