Studiemiddag 26 mei 1999

Duoproblematiek zin of onzin

De verslavingszorg en de psychiatrie hebben zich ontwikkeld als twee aparte gebieden.
Steeds duidelijker wordt dat de scheiding vooral kunstmatig is. Enerzijds wordt er bij veel mensen een dubbele diagnose gesteld waardoor het niet altijd mogelijk is te kiezen voor het meest gewenste circuit. Anderzijds is het gebruik van verslavende middelen steeds meer een cultuurfenomeen geworden.
Op deze studiemiddag zullen verschillende deskundigen vertellen wat we kunnen verstaan onder duoproblematiek en hoe de praktijk van alle dag eruit ziet bij de overlap van psychiatrie en verslavingszorg. Er zullen antwoorden geformuleerd worden op de vraag: ‘of de toekomst die van integratie of samenwerking moet zijn’.

Sprekers

mevr. Y. Spit (middagvoorzitter)
Preventiemedewerker, werkzaam bij de Brijderstichting (CAD) te Alkmaar.

dhr J. Vrasdonk
Psychiater, werkzaam bij de Brijderstichting (CAD) te Alkmaar.

dhr H. Kroon
Hoofd programma chronische psychiatrie, werkzaam bij het Trimbos-Instituut te Utrecht.

dhr G. Advokaat
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, werkzaam bij Mobiel team oost, ‘De Meren’, een samenwerking tussen het APZ, het AMC en de Riagg te Amsterdam.

dhr A. Wolters
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam bij de de Brijderstichting (CAD) te Hoorn.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter Yvonne Spit
13.35 Wat verstaan we onder duoproblematiek ? Joost Vrasdonk
14.00 Hulpverlening vanuit GGZ en verslavingszorg aan mensen met een dubbele diagnose: samenwerking of integratie? Hans Kroon

14.30 Pauze

15.00 Drugs!, geen probleem, maar hoe houden we het beheersbaar? Gert Advokaat
15.45 De SPV in de allerdaagse praktijk van de verslavingszorg. Albert Wolters
16.00 Forum discussie onder leiding van de middagvoorzitter

16.30 Afsluiting van de middag. Gelegenheid voor een drankje