Studiemiddag 27 mei 1998

Keuzes in kwaliteit

Wil men spreken over kwalitatief goede hulpverlening, dan moet deze aansluiten bij de patiënt en leiden tot resultaat. Op deze studiemiddag zal duidelijk worden, dat kwaliteit niet een waardenvrij begrip is. Verschillende deskundigen zullen spreken over wat zij kwaliteit van zorg en behandeling vinden.


Sprekers

dhr K. Onderwater
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, als preventiemedewerker werkzaam bij Riagg C/OW in Amsterdam.

mevr D Kal
Werkend als preventie medewerker bij de Riagg Haagrand te Voorburg.

dhr B. van Raay
Directeur bij Ypsilon.

dhr L. Perquin
Psychiater, werkzaam bij Psychiatrisch Centrum Amsterdam-Zuid/Nieuw-west Valerius Kliniek.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter
13.35 Communicatie over psychisch lijden, K. Onderwater
14.05 Verhouding professionaliteit en normativiteit, D. Kal

14.35 Pauze

15.00 Kwaliteit? Hoezo Kwaliteit? B. van Raay
15.30 Nieuwe antipsychotica, een verbetering? L. Perquin
16.00 Forumdiscussie onder leiding van de middagvoorzitter

16.30 Afsluiting van de middag en gelegenheid voor een drankje