Studiemiddag 27 november 1997

Depressie, vroegtijdige onderkenning, de beste inzet voor behandeling

Depressieve stoornissen komen veel voor, vaak gaan ze gepaard met veel beperkingen. Behandeling is vaak noodzakelijk. Vroegtijdige onderkenning lijkt van groot belang.
Prof. Dr. J. Ormel zal een pleidooi houden voor de behandeling van depressie in de eerste lijn. Hij zal toelichten welke rol de SPV hierin zou kunnen vervullen. Ook enkele collega SPV-en zullen reflecteren op dit onderwerp.

Sprekers

Mevr. C.J.T. Raben
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, werkzaam op de afdeling Ouderen Riagg Almelo, voorzitter NVSPV en middagvoorzitter.

Prof.dr. J. Ormel
Hoogleraar Sociale Psychiatrie, werkzaam op de Afdeling Sociale Psychiatrie Rijksuniversiteit Groningen.

Dhr. S. Boon
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en preventiemedewerker, werkzaam bij Riagg Schagen.

Dhr. P. Vijfvinkel
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, werkzaam op de afdeling Jeugd Riagg Noordhage.

Mevr. A.M.M. Rijnders
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, werkzaam op de afdeling Volwassenen Riagg Rotterdam Zuid e.o.

Mevr. A.J.M. Verduyckt
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, werkzaam op de afdeling Ouderen Riagg Rijnmond NoordWest.

Programma


13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter Carla Raben
13.35 De rol van de SPV bij preventie van depressie, Sjaak Boon
14.00 Hoogintelligente kinderen hebben veel redenen om depressief te raken, Pim Vijfvinkel
14.25 Vrouwen en depressie, Holde Rijnders

14.50 Pauze

15.20 “Onder de rimpeling” Depressie bij ouderen, Annie Verduyckt
15.45 Depressie in de eerstelijn, Prof.dr. J. Ormel
16.10 Forum discussie onder leiding van de middagvoorzitter

16.50 Afsluiting van de middag en gelegenheid voor een drankje