Studiemiddag 28 november 1996

Ambulante dwangbehandeling

Door een toename van wettelijke kaders wordt de praktijk van de ambulante geestelijke gezondheidszorg ook geconfronteerd met de manco’s die zijn ontstaan.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt er een pleidooi gehouden voor mogelijkheden tot ambulante dwangbehandeling. Hoe ligt de behoefte aan mogelijkheden om tot ambulante dwangbehandeling over te gaan in de praktijk van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Wat voor criteria stelt deze zich hierbij?

Sprekers

dhr R. Smeets (middagvoorzitter)
Hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg.

dhr F.H.A. Verberk
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord-Brabant en Zeeland.

dhr J. Lindeboom
Clientenbond

dhr A.L. Cohen
Advocaat

mevr T. van Duijn
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam op de afdeling Volwassenen bij Riagg Rotterdam-Zuid e.o.

dhr H. Klein Hesseling
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam op de afdeling Ouderen bij Riagg Dordrecht e.o.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter, dhr R. Smeets
13.35 Opnamevoorkomende zorg: vormen van ambulante dwang? dhr F.H.A. Verberk
14.00 Rechtvaardige zorgmijders, dhr J. Lindeboom
14.30 Geen dwang zonder wettelijke kaders, dhr A.L. Cohen

15.00 Pauze

15.30 Wie gedraagt gekte het best? mevr T. van Duijn
16.00 Dilemma’s in de praktijk voor de ambulante hulpverlener, dhr H. Klein Hesseling
16.20 Forum discussie onder leiding van de middagvoorzitter

16.50 Afsluiting van de middag en gelegenheid voor een drankje