Studiemiddag 22 mei 1996

Kortdurende Behandeling

In de ambulante geestelijke gezondheidszorg zijn de kortdurende behandelingen in opkomst. De beleidsplannen binnen de instellingen geven aan dat er meer efficiënt en doelmatig gewerkt moet worden. De toenemende cliëntenstroom moet met dezelfde hulpverleningscapaciteit verwerkt worden.

Hoe speelt de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen daarop in om efficiënter te werken en goede kwaliteit te blijven bieden. Op de studiemiddag zullen deze kwesties nader belicht worden door verschillende deskundigen.

Sprekers
Dr. P.A. de Groot
Zenuwarts en Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk te Ermelo.

Dr. A.A.J.M. Beenackers
Psycholoog en onderzoeker en werkzaam bij Riagg Gooi en Vechtstreek en Riagg Flevoland, Lelystad.

Drs. A.J. Kroep
Psycholoog bij Riagg RNW te Rotterdam en coördinator kortdurende hulpverlening van de afdeling Psychotherapie.

Dhr. A.A.J. Snoeck
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en teamleider van afdeling Volwassenen Ooster Schelde Regio van Emerges Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Dhr. P. Topper
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en werkzaam bij Riagg Midden Kennemerland, afdeling Volwassenen.

Dr. P.J.J.M. Hanneman
Opleider Sociale Psychiatrie en als psychiater werkzaam bij het Crisiscentrum Koninginneweg te Amsterdam.

Programma
13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter Aria van Buuren
13.35 Welkomstwoord door Peter de Groot
13.50 Een boemeltje zonder bestemming, Ad Beenackers
14.10 Kortdurende therapie, Aart Kroep
14.30 Beheersing patiëntenstromen – Kortdurende therapie? Antoin Snoeck

14.50 Pauze

15.20 Praktisch Model, Peter Topper
15.40 Mogelijkheden van kortdurende behandeling in crisissituaties, Peter Hanneman
16.00 Plenaire discussie van de aanwezigen in de zaal met sprekers over de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

16.30 Afsluiting van de middag en gelegenheid voor een drankje