Studiemiddag 18 mei 1994

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige buiten de Riagg.

De SPV is werkzaam op veel gebieden in de geestelijke gezondheidszorg.
Op deze studiemiddag zullen zeer uiteenlopende werkvelden worden gepresesenteerd.
Naast dat u vanmiddag kennis zult maken met diverse werkzaamheden en werkgebieden van de SPV, zal ook de vraag centraal staan wat het specifieke is van ons beroep. Na de diverse inleidingen kunt u vragen stellen aan de betreffende inleiders. Tevens vragen wij u kritische opmerkingen en prikkelende discussiepunten naar voren te brengen.
In de pauze kunt u deze schriftelijk in de daarvoor bestemde doos deponeren.

Sprekers:
Gerrie Hendriks, werkzaam als SPV bij de psychiatrisch consultatieve dienst van het psychiatrisch ziekenhuis Amsterdam.

Ley Peeters, werkzaam als SPV in het zwakzinnigeninstituut Nieuw Spraeland te Venray.

Hugo Sterkman, werkzaam als SPV in de polikliniek van het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis St. Franciscushof te Raalte.

Ada van der Wel, werkzaam als SPV bij het consultatieburo voor alcohol- en drugsverslaafden te Purmerend.

Programma

13.30: Opening door de middagvoorzitter
13.35: 'SPV in de verslavingszorg', Ada van der Wel.
13.55: 'De SPV in het algemeen ziekenhuis', Gerrie Hendriks.
14.15: 'De SPV binnen een polikliniek van een APZ', Hugo Sterkman.
14.35: 'De SPV in de zwakzinnigenzorg', Ley Peeters.

14.55: Pauze

15.30: Vragen en discussie

16.30: Afsluiting