23 november 1989 - Lustrumviering - NVSPV 10 jaar

“De SPV in de toekomst”


Sprekers

Prof. B. Gersons, R.U. Utrecht
E. Duffels, SPV en voorzitter NVSPV
M. de Jonge, Clientenbond
F. Verberk, SPV
B. Stoelinga, Nationale Raad Volksgezondheid
P. van Lieshout, Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid

Programma

09.30 Aankomst en ontvangst

10.00 Opening door de dagvoorzitter Egbert van de Poel

10.10 Tien jaar NVSPV, met aansluitend presentatie een aanbieding van het beleidplan 1990-1994. Eric Duffels

10.45 Pauze en optreden duo Het Kleine Flippen

11.15 Presentatie van het Centraal Orgaan Opleidingen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, COOSPV. Antoin Snoeck

12.15 Lunch aangeboden door de NVSPV

14.00 Opening door de dagvoorzitter

14.10 De SPV aan bod; verleden, heden en toekomst, Berthold Gersons

14.40 De SPV in een functiegerichte GGZ, Ben Stoelinga

15.10 Pauze en optreden duo Het Kleine Flippen

15.30 SPV-en: Wat heeft de patiënt eraan? Marlieke de Jonge

16.00 Kwaliteitseisen en kwaliteitsontwikkeling, Peter van Lieshout

16.30 Forumdiscussie.

17.00 Sluiting, met een feestelijke borrel.