Sociale Psychiatrie / nummer 144

Artikelen SP jaargang 43 / september 2023 / nummer 144

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Emotieve ontspanningstechnieken (EOT)
Daniëlle Dollen, Karin Draijer en Marian Elling
Auteur zich af in hoeverre deze behandelmethode mensen met emotie regulatieproblemen na een trauma kan helpen. "Binnen de emotieve theorie wordt het lichaamsgevoel benaderd met daaraan gekoppelde cognities, affect en gedrag. Spanning die ontstaan is bij een eerder ervaren trauma, wordt opgeslagen in het lichaam. Wanneer zich een soortgelijke ervaring opnieuw voordoet, reageert het lichaam als bij het opgedane trauma". Met behulp van de emotieve ontspanningstechniek probeert de behandelaar de rust in het autonome zenuwstelsel terug te laten keren.

Herken jij het Foetaal Alcohol Syndroom?
Baukje van Althuis en Janke Beuckens
Auteurs belichten de rol van de SPV bij het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Met hun artikel willen ze het thema actualiseren en hun inzichten hierover met de lezer delen. Ze doen daarbij duidelijke uitspraken over het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap.

Kind in Zicht
Gercko Bergsma en Frida Bouma
Auteurs schrijven in hun artikel dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het nodige mist wat betreft de vervolgstappen van de Kindcheck zoals deze wordt uitgevoerd tijdens een crisis. In Nederland zijn er 577.000 kinderen die ouders hebben met psychische - en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen hebben een drie tot dertien keer grotere kans om zelf later ook problemen te ontwikkelen. Voldoende reden om tijdens de crisis goed te kijken wat deze kinderen nodig hebben. Eén van hun conclusies is veelzeggend: "het is bij uitstek de SPV die een beoordeling kan maken van de situatie van de kinderen die een
afhankelijkheidsrelatie hebben met cliënt".

Eenzaamheid en schaamte bij verslaving
Anne Romijn-v. Eikenhorst en Mariëtte van Temmen
Auteurs benadrukken in hun gedocumenteerde artikel vooral de pijnlijke emoties die met verslaving samenhangen. En vragen zich daarbij bezorgd af, of daar wel voldoende aandacht voor is.

Exposure in vivo
Martha Miedema-Fokkema en Sarah Ehbrecht-Bekkema
Auteurs beschrijven in "Exposure in vivo" hoe juist blootstelling aan angstwekkende prikkels de angst kan laten wegebben. Maar ook dat vooral de SPV door diens nabije aansluiten en afstemmen de cliënt daartoe kan stimuleren.

Scharrelen in de context
- Contextkennis: nut of noodzaak?
Linda Sterken en Nynke Simidjo-Bijker
Auteurs onderstrepen in "Scharrelen in de context" eveneens de kracht van het aansluiten bij de ander. Voorrang geven aan het levensverhaal van die ander in verhouding met diens culturele achtergrond, kan een wereld van verschil maken.

Mediaan
- Betrekken' familie en naasten, hoe dan?
Matthijs Vorenkamp, Helga Zwiers en Wilma Pol
Er komen verschillende aspecten uit de Peer-supported Open Dialogue (POD) terug. In deze methode wordt er intensief met het netwerk samengewerkt en staan netwerkgesprekken centraal. De resultaten uit de eerste onderzoeken rond POD zijn hoopgevend.

- Persoonlijkheidsstoornis of toch niet!?
Mandy Benjamins en Yvonne Berends
Auteurs frissen onze kennis weer eens op over de invloed van hechtingsproblematiek bij
persoonlijkheidsproblematiek. Zij willen de SPV handvatten meegeven vanuit de Dialectische Gedragstherapie. Leest u hun bijdrage om te snappen hoe gewenst gedrag
uitgelokt kan worden, hoe dit bekrachtigd wordt en hoe iemand de positieve uitwerking
hiervan kan ervaren.

- Zo vrij als een vlinder
Nynke Simidjo en Renny Boer
Auteurs halen in hun artikel een quote aan van psychiater Menno Oosterhoff "Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten en heel af en toe euthanasie verlenen". Het betoog van Simidjo en Boer leunt zwaar op twee principes die ze toepassen bij mensen met een wens voor euthanasie: luister met een open houding zonder te oordelen. Recentelijk is het boek eerste verschenen over de worstelingen in de praktijk van psychiaters Kit Vanmechelen en Menno Oosterhoff en hun cliënt Esther Beukema onder de titel "Laat Me Gaan" (euthanasie bij psychische aandoeningen).

Literatuurbesprekingen
Ingelien Warmerdam
- "Immuno Psychiatrie; het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen"
- "Werkboek Groeimindset; CGT-vaardigheden om je veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten"

Dichterbij
Gerard Lohuis
- Gemiste kans
- Emotioneel verdwaald

Uit den lande
- Schematherapie van Jeffrey Young
Ingelien Warmerdam

- Uitspraak tuchtcollege handelen van SPV
Ingelien Warmerdam en Gerard Lohuis
Auteur besteden aandacht aan de uitspraak van het tuchtcollege in een zaak tegen een SPV die volgens de rechter onzorgvuldig is geweest in het toepassen van bemoeizorg bij een cliënt die daar niet van gediend was.