Studiemiddag 19 mei 2016

Studiemiddag Donderdag 19 mei 2016 van 13.00 – 17.15 uur te Utrecht Lunetten.

Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV

Aantal inschrijvingen tot nu toe

13.00 Opening door Marcel Kik SPV en ondernemer

Inleiding door de dagvoorzitter Richard Touw, SPV bij BuurtzorgT

Thea Daggenvoorde
MSc is werkzaam binnen Dimence regio Midden-Overijssel in verschillende functies. Naast haar PhD traject is zij SPV in het ambulante team voor Angst- en stemmingsproblematiek. Ook is zij als onderzoeker verbonden aan het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen. In 2010 studeerde zij af aan de Universiteit Utrecht bij de studie Klinische Gezondheidswetenschappen, Verplegingswetenschap.

Ervaringen van patiënten na contact met de crisisdienst
Voor patiënten met acuut psychotisch en/of manische symptomen en hun naastbetrokkenen is een crisis vaak een  erg ingrijpende gebeurtenis. Over de eerste interventies vanuit de crisisdienst  is weinig wetenschappelijke kennis voorhanden; ze lijken vooral op praktijkervaringen gebaseerd te zijn. Dit eerste onderzoek is ingezet om meer zicht te krijgen op de ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen.

Jolanda Stobbe
SPV en gepromoveerd verpleegwetenschapper. Ze werk als SPV bij Bavo-Europoort en freelance als onderzoeker.

Medicatie na uitschrijven IBS
Uitkomsten van een onderzoek naar het gebruik van medicatie door patiënten die met een in bewaringstelling via de acute dienst worden opgenomen in regio Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam

Nanon Wissink-Lahnstein
SPV bij Dijk en Duin afdeling Ouderen Ambulant in Zaandam. Zij heeft twee yogagroepen gestart en geeft Mindfulnesstrainingen en mindfulnessmeditaties als onderdeel van een wekelijkse gesprekgroep voor ouderen met depressieve, angst en/of spanningsklachten.

Yoga en Mindfulness in Crisis
Een korte ervaringsgerichte presentatie met als doel: bewustwording van de effecten van stress op lichaam en geest (denken) specifiek toegespitst op acute dienst situaties. Daarnaast zal ik diverse oefeningen aanbieden waarmee ervaren stress mogelijk verminderd kan worden.

14.45  Korte pauze en uitwisseling ervaring met elkaar

Ursula Witteveen
Trainer, netwerktrainer en individueel therapeut DGT, Dialexis Advies BV / Pro Persona.

Dialectische Gedragstherapie – basisprincipes, ook in crisis
In deze workshop wordt beknopt uiteengezet wat DGT inhoud en wat de DGT basisprincipes zijn. Deze principes zijn leidend in de gehele behandeling, ook in crisis. Deze principes worden u getoond aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van het werken met chronisch en acuut suïcidale patiënten met ernstig risicovol gedrag. U wordt meegenomen in de zoektocht naar het handhaven van DGT basisprincipes in het contact met cliënten én collega’s. Hierin kunt u zeker uw vragen stellen en knelpunten herkennen en onderzoeken.

Lieuwe Krol
Psychiater bij de crisisdienst GGZ Friesland en de opname voorkomende dagbehandeling. Betrokken bij de opzet van de SMART Study, een onderzoek naar besluitvorming in de crisisdienst. Is tutor voor de A opleiding en voor het Noordelijk consortium coördinator van het onderdeel sociale psychiatrie.
Mirjam de Wal
VS-GGZ i.o.bij GGZ Friesland
Anne Kadijk

SPV bij GGZ Friesland en ex-bestuurslid V&VN-SPV

Het effect van de hulpverlener op een crisis
Tijdens een crisisbeoordeling worden onder tijdsdruk complexe besluiten genomen, die voor patiënten en hun omgeving erg ingrijpend kunnen zijn. Een ongelukkig verlopen beoordeling kan het gevoel van ontreddering vergroten of aanleiding geven tot verdere stigmatisatie. Middels de SMART studie zullen we de determinanten, die aan de basis liggen van de genomen besluiten nader onderzoeken, het besluitvormingsproces en de effecten van de genomen besluiten beter in kaart brengen. We zullen aan de hand van de uitkomsten een nieuw triage instrument ontwikkelen waarmee we beter instaat zijn om, op de juiste wijze en op het juiste moment, de keuze voor de juiste zorg te kunnen maken.
Shared Decision Making (SDM) is een gesprekstechniek die deze ervaring (Sense of inclusion in treatment decision making) kan vergroten.

Afsluiting door de dagvoorzitter Richard Touw

17.15  Mogelijkheid voor netwerken en een drankje

Inschrijving

U kunt nu reeds inschrijven via het inschrijfformulier.
Leden en donateurs kunnen op dit formulier tevens aangeven naar de ALV te komen.

De toegang voor de studiemiddag is voor leden en donateurs van de V&VN-SPV gratis.
Voor niet leden of donateurs is de toegangsprijs € 60,00. Basisleden van de V&VN betalen €25,00 voor het bijwonen van deze studiemiddag.

Plaats studiemiddagen

Zalencentrum Artisto
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
telefoon: (030) 2899400
Routebeschrijving

 

De volgende Studiemiddag in 2016 is op donderdag 17 november