Studiemiddag 6 november 2003

"Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de Acute Psychiatrie"

De studiemiddag van de NVSPV zal deze keer gaan over de sociaal psychiatrische verpleegkunde in de acute psychiatrie. De meeste SPV-en hebben te maken met acute psychiatrie of we nu in de crisisdienst werken of in het reguliere werk. Deze studiemiddag zal een aantal aspecten van het sociaal psychiatrische werk en de acute psychiatrie belichten.
Acute psychiatrie en de sociale psychiatrie zijn van oudsher nauw met elkaar verweven, zoals je nog steeds terug ziet in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Mobiele teams en de ongeveer 50 crisisdiensten in Nederland maken het mogelijk dat overal in Nederland 24 uur per dag GGZ-hulp direct inzetbaar is.
SPV-en, werkzaam in de acute psychiatrie, bieden hulp in vaak wisselende omstandigheden en onvoorspelbare situaties. Complexe psychiatrische problematiek moet beoordeeld worden. In de betreffende crisissituaties hebben 50% van degene, die als cliënt worden aangeduid, geen hulpvraag Een gegeven dat bijzondere motiveringstechnieken van de SPV vereist.
Een viertal sprekers zullen verschillende aspecten van de sociaal psychiatrische verpleegkunde in de acute psychiatrie belichten:
Ben Venneman staat in zijn presentatie stil bij de sociaal psychiatrische uitgangspunten in het werk in de acute psychiatrie.
Grace Herrmann gaat in het bijzonder in op herkenning van onveiligheid en samenwerking met politie in acute (potentieel) gevaarlijke situaties.
Corry Wiltenburg geeft een presentatie over suïcidale mensen en hoe oplossingsgericht werken als methodiek daarvoor gebruikt kan worden.
Met de vereniging Ypsilon zijn we in overleg voor een bijdrage ten aanzien van de wensen tot verbetering van de crisisopvang in de GGZ.

Sprekers:
Ben Venneman: (zelfstandige werkende) Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; GGZ Net Zutphen
Grace Herrmann: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; GGZ Den Bosch
Corry Wiltenburg: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; RIAGG Rijnmond Noord-West
Marjo Markx: Oud-verpleegkundige, werkzaam bij de telefonische adviesdienst van Ypsilon en kartrekker van de kerngroep Crisis die Ypsilon enkele jaren terug instelde
Hilde Rijnders: Middagvoorzitter: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige /coördinator crisisdienst Rijnmond Zuid

Programma:

13.00 Uur Aankomst en ontvangst.
13.30 Uur Opening middagvoorzitter:
               Hilde Rijnders
13.40 Uur Crisisopvang, een aanzet tot beter!
               Marjo Markx
14.20 Uur 'SPV over crisis en gevaar; een bekend verschijnsel!'
               Grace Herrmann
14.55 Uur Pauze
15.15 Uur Oplossingsgericht werken met suïcidale mensen
               Corry Wiltenburg
15.45 Uur Sociaal psychiatrische uitgangspunten in het werk in de acute psychiatrie
               Ben Venneman
16.20 Uur Samenvatting en afsluiting door de middagvoorzitter.
16.30 Uur Gelegenheid voor een drankje.