Studiemiddag 15 mei 2003

"Middelengebruik in de Sociale Psychiatrie"

Lange tijd is er een scheiding geweest tussen de verslavingzorg en de psychiatrie. Heden ten dage wordt er samengewerkt om hulpverlening te bieden aan mensen met psychiatrische - en verslavingsproblematiek (dubbeldiagnose). Maar sluit de vraag van de cliënten wel aan bij het aanbod van de GGZ? Twee pas afgestudeerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, Marijke de Jong en Ria Prij zullen vertellen over hun onderzoek en hun verrassende bevindingen.
Middelen gebruik van cliënten in de GGZ heeft een alarmerende aandacht. Bij gebruik wordt de behandeling vaak gestopt of verwezen naar de verslavingszorg. Maar is er eigenlijk wel een duidelijk scheidslijn? Hoe kunnen beide werelden hun zorg optimaliseren om verslavingsgedrag te voorkomen? Zijn er preventieactiviteiten binnen de GGZ voor jongeren met psychiatrische problematiek en middelengebruik? Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Albert Wolters zal hier een referaat over houden.
De mensen met verslavings en psychiatrische problematiek worden steeds vaker in hun eigen thuis situatie begeleid. Maar hoe gaat de cliënt en de hulpverlening om met het terugkerend middelengebruik? Of is dit 'zelfmedicatie'? In de Psychiatrische Thuiszorg aan verslaafden (PTZ-V)wordt methodisch gewerkt aan het verbeteren van de leefsituatie van deze cliënten. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Jurry Brands vertelt over zijn werk in PTZ-V in Drenthe.
In de crisisdienst wordt de samenwerking van de twee genoemde werelden getest op hun afstemming en samenwerking. Want waar is in de holst van de nacht opvang te vinden voor de suïcidale cliënt met dubbeldiagnose? GGZ Verpleegkundig Specialist i.o. Tineke Posthuma vertelt over deskundige interventies in de crisisdienst.

De centrale vraag is: wat hebben sociaal psychiatrisch verpleegkundigen te bieden om mensen met dubbeldiagnoses uit de maatschappelijke opvang te houden?
De middagvoorzitter, mevr. Marian Melchior van de Kesslerstichting zal met de aanwezigen zoeken naar een antwoord op deze vraag.
De Kesslerstichting verzorgt o.a. thuis en daklozenopvang in Den Haag.

Sprekers:
Marijke de Jong Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; GGz Friesland te Franeker.
Ria Prij Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; Zwolse Poort te Zwolle.
Albert Wolters Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; Brijder verslavingszorg te Hoorn.
Jurry Brands Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; PTZ-V, GGZ Noord-Drenthe en CAD Drenthe te Assen.
Tineke Posthuma GGZ Verpleegkundig Specialist i.o.; Parnassia te Den Haag.

Marian Melchior Middagvoorzitter; Kesslerstichting te Den Haag.

Programma:

13.00 Uur Aankomst en ontvangst.
13.30 Uur Opening middagvoorzitter:
               Marian Melchior
13.40 Uur Behandeling aan mensen met dubbeldiagnoses:
               "Vraag en aanbod in-zicht!"
               Ria Prij & Marijke de Jong
14.20 Uur Preventieve verslavingzorg en psychiatrische hulpverlening
               aan jongeren.
               "Goede van twee werelden?"
               Albert Wolters.
14.55 Uur Pauze
15.15 Uur Begeleiding van dubbeldiagnose;
               "Een kunst apart? "
               Jurry Brands.
15.45 Uur Verslavingsproblematiek in de crisisdienst.
               "Is het water naar de zee dragen of hoog complexe zorg
               die om deskundigheid vraagt?"
               Tineke Posthuma
16.20 Uur Samenvatting en afsluiting door de middagvoorzitter.
16.30 Uur Gelegenheid voor een drankje.