Studiemiddag 28 november 2002

Maatschappelijke Steunsystemen: 'Van klein naar groot.'

Integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond is de zorg van velen. Sociale contacten zijn elementair in ieders leven maar voor mensen met psychiatrische problematiek loert de marginalisering. GGZ verpleegkundigen hebben een taak om marginalisering tegen te gaan. De sociaal psychiatrische verpleegkunde is gebaseerd op o.a. de uitgangspunten van sociale steunmodellen. Maatschappelijk steunsysteem is een netwerkbenadering in de 'wijk'.

In deze studiemiddag staan de theorie en praktijkvoorbeelden centraal.
In het algemeen is de vraag hoe geef je vorm aan een maatschappelijk steunsysteem voor cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. In het land wordt veel gesproken en geschreven over de maatschappelijke steunsystemen. Vooral omdat deze gezien worden als de drager van het proces van vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Sprekers
Jaap Meeuwsen, middagvoorzitter
(Consulent medezeggenschap en cliëntenraden)

Jaap van Weeghel
(Trimbos Instituut, Utrecht)

Marleen Eisenga
(Preventiemedewerker bij GGZ Groningen)

Bartel van Gorcum, Janneke Roos, Riny Potse en Téo Visser
(Vriendendienst te Zeewolde)

Henk Willem Klaassen
(SPV en coördinator MSS, Riagg Zaan & Waterland)

Harry Gras
(SPV en teamleider crisisdienst bij Altrecht, locatie Tolsteeg te Utrecht)

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst.
13.30 Opening door middagvoorzitter Jaap Meeuwsen.
13.40 Maatschappelijke steunsystemen: een plaatsbepaling over de theorie
         en praktijk. Jaap van Weeghel.
14.10 Buurtcontacten en de kunst van wonen! Marleen Eisenga.
14.40 Presentatie van de vriendendienst Zeewolde! Bartel van Gorcum e.a.

15.00 Pauze.

15.20 Ontwikkeling van een Maatschappelijk Steun Systeem (MSS).
         Henk Willem Klaassen.
15.50 Spreekuur bij de politie. SPV werkt samen met de wijkagent in woonoverlast
         projecten. Harry Gras.
16.20 Samenvatting en discussie o.l.v. de middagvoorzitter.

16.45 Afsluiting van de middag.
         Gelegenheid voor een drankje.