Studiemiddag 2 november 2000

De zorg in de eerstelijn, de SPV een zorg?

De afgelopen periode zijn er verschillende initiatieven ontplooid waarbij de SPV dichter bij de eerstelijn of in de eerstelijn is ingezet. SPV-en in de eerstelijn bieden vanuit de huisartsenpraktijk laagdrempelige hulp aan langdurig zorgafhankelijken om zo de taak van de huisarts te ondersteunen.
Consultatieprojecten vanuit de gespecialiseerde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg ontstaan vooral uit zorgvernieuwingsgelden. Daarnaast zijn er SPV-en die zich vestigen in een eigen praktijk.

Tijdens deze studiemiddag zullen we met verschillende sprekers ervaringen uitwisselen. Gezien de ontwikkelingen in de GGZ dringt de vraag zich op of de SPV zich blijft profileren als gespecialiseerd verpleegkundige in de tweedelijns GGZ of wordt de SPV een generalist in de eerstelijns gezondheidszorg? Kwaliteit van zorg en vraaggerichtheid staan hierin centraal. Wat vraagt de cliënt en wat kan de SPV de cliënt bieden?

Sprekers
Dhr dr E. Sietsma, senior beleidsmedewerker van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Mevr J.Kolk, als onderzoekster werkzaam bij Mentrum te Amsterdam, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Werkt momenteel aan het onderzoeks project “SPV in de huisartsen praktijk”

Dhr K. van der Lint, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Midden Brabant en gedetacheerd bij zeven huisartsenpraktijken.

Mevr K. Dedden, Mevr M. van Wijk, Dhr H. Berens, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en allen lid van de NVSPV commissie “Vrijgevestigde SPV”. Mevrouw Dedden is secretaris van deze commissie, mevrouw van Wijk en de heer Berends werken in een eigen praktijk.

VCPV, bijdrage door een afgevaardigde van de Vereniging van Consultatieve Psychiatrische Verpleegkunde.

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening door de middagvoorzitter, Eelke Sietsma
13.35 “Het SPV werk in de huisartsenpraktijk”, Kees van der Lint
14.00 De ervaringen van een consultatief psychiatrisch verpleegkundige

14.35 Pauze

14.55 Voorlopige resultaten onderzoek “SPV in de huisartsenpraktijk”, Judith van der Kolk
15.20 “De vrijgevestigde SPV”, Manon van Wijk, Harry Berens, Koosje Dedden
15.45 Forumdiscussie onder leiding van de middagvoorzitter
16.15 Afsluiting van de middag, gelegenheid voor een hapje en een drankje