Studiemiddag 28 oktober 1999

Het belang van een VAR - Verpleegkundige Adviesraad.

In verband met het lustrumcongres op 25 november, hebben we besloten de komende ledenvergadering af te sluiten met een themabijeenkomst.
Met de aanwezige leden en andere belangstellenden willen wij graag de discussie aangaan over het belang van een Verpleegkundige AdviesRaad (verder VAR) in GGZ instellingen.
De heer J. Schumacher, medewerker van het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging, zal het onderwerp inleiden.

Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:
Wat is een VAR?

  • Wat zijn de mogelijkheden van een VAR in samenhang met de verschillende verpleegkundige disciplines en hun verschillende werkplekken?
  • De organisatiestructuur in de GGZ is sterk veranderd de laatste tijd. Welke rol speelt een VAR hierin?
  • Welke bijdrage kan een VAR leveren aan vakinhoudelijke ontwikkelingen?
  • Raakvlak VAR versus de nieuwe Federatie voor Verpleegkunde in de GGZ.

Programma

13.30 uur Opening door mevrouw C. Raben, middagvoorzitter
13.40 uur Inleiding door de heer J. Schumacher
14.10 uur Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen
15.00 uur Afsluiting