Ledenvergaderingen 2023

Ledenvergadering 10 mei 2023

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV toegewezen.

Het verslag van deze vergadering in sheets
Aanvullingen gesproken woorden op ALV per agendapunt

Agenda
1. Opening door Marlous Zuiderveld voorzitter afdeling SPV
2. Stand van zaken / strategisch beleid nov 2022 – mei 2023
3. Vereniging Nieuwe Stijl / Pilot GGZ afdelingen
4. Herijking expertisegebied SPV en positionpaper
5. Resultaat rekening 2022
6. AGB-code voor de SPV – Kwaliteitsstatuut SPV - ZPM
7. Rooster van aftreden
8. Sluiting van de vergadering