Ledenvergaderingen 2023

Ledenvergadering 16 november 2023

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV toegewezen.

Het verslag van deze vergadering in sheets
Er zijn opnamen gemaakt, na bewerking zullen deze ook beschikbaar komen.

Agenda
1. Opening door Marlous Zuiderveld voorzitter afdeling SPV
2. Welkom aan nieuwe aspirant bestuursleden
3. Stand van zaken / speerpunten mei 2023 – nov 2023
4. Pilot GGZ afdelingen / Vereniging Nieuwe Stijl
5. Strategisch beleid stand van zaken
6. Samenwerking bestuur – opleidingen SPV
7. Herinrichting expertise database
8. Begroting 2024
9. Rooster van aftreden, benoeming bestuursleden
10Sluiting van de vergadering


Ledenvergadering 10 mei 2023

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV toegewezen.

Het verslag van deze vergadering in sheets
Aanvullingen gesproken woorden op ALV per agendapunt

Agenda
1. Opening door Marlous Zuiderveld voorzitter afdeling SPV
2. Stand van zaken / strategisch beleid nov 2022 – mei 2023
3. Vereniging Nieuwe Stijl / Pilot GGZ afdelingen
4. Herijking expertisegebied SPV en positionpaper
5. Resultaat rekening 2022
6. AGB-code voor de SPV – Kwaliteitsstatuut SPV - ZPM
7. Rooster van aftreden
8. Sluiting van de vergadering